Podujatia

Nadchádzajúce podujatia

Podujatia, ktoré už prebehli

Z Európy do regiónov
Konferencia, ktorá ukázala potrebu a vzájomnú prepojenosť Európskej únie s regiónmi na Slovensku. Diskutovali predsedovia samosprávnych krajov, vrcholní predstavitelia ministerstiev, politici a ďalší odborníci....
Cena regiónov - galavečer
Slávnostné vyhlásenie laureátov 1. ročníka ocenenia, ktoré sa uskutočnilo na galavečeri v kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Ocenené boli osobnosti v ôsmich kategóriách za rok 2023....
Inovujme regióny
Konferencia, vďaka ktorej objavíte inovačný potenciál samosprávnych krajov a zistíte ako dokážu držať krok so súčasným rýchlo rozvíjajúcim sa svetom. Diskutovali a prezentovali experti z celého Slovenska....
Rozvoj regiónov v čase kríz
Konferencia zameraná na témy kohéznej politiky, dopravy, zdravotníctva a rozvoja cyklodopravy. Zástupcovia žúp a ďalší hostia diskutovali o postavení samosprávnych krajov v súčasnom náročnom období....
Deň regiónov
Celodenné podujatie, ktoré mapuje 20 rokov existencie samosprávnych krajov. Program, pozostával z panelových diskusií, festivalu krajov a odovzdávania ocenení regionálnym osobnostiam....

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu