Kariéra

Odkazy na voľné pracovné pozície podľa jednotlivých krajov nájdete na nižšie uvedených webových stránkach. Kraje inzerujú voľné miesta v rámci svojich úradov, ale aj v rámci organizácií ktoré zriaďujú.

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov

správa a údržba ciest
vzdelávacie inštitúcie (stredné školy, jazykové školy, jedálne)
kultúrne inštitúcie (divadlá, knižnice, galérie)
sociálne zariadenia (domovy sociálnych služieb pre deti a dospelých)
zdravotnícke zariadenia (iba ŽSK a TSK majú vlastné nemocnice)

Zoznam voľných pozícií podľa krajov

Bratislavský
samosprávny kraj

bratislavskykraj.sk

Trnavský
samosprávny kraj

trnava-vuc.sk

Trenčiansky
samosprávny kraj

tsk.sk

Nitriansky
samosprávny kraj

unsk.sk

Žilinský
samosprávny kraj

zilinskazupa.sk

Banskobystrický
samosprávny kraj

bbsk.sk

Prešovský
samosprávny kraj

po-kraj.sk

Košický
samosprávny kraj

web.vucke.sk

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu