Jediné združenie na Slovensku reprezentujúce celú regionálnu samosprávu

Aktuality

Združenie má svoje odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „odborné sekcie”. Vytvorených je 12 sekcií pre oblasť identickú s pôsobnosťou samosprávnych krajov.
Odborné sekcie
Združenie má kanceláriu, ktorá vedie agendu SK8 a spracúva návrhy materiálov na oficiálne rokovania, zabezpečuje odborné a organizačné, administratívne súvisiace s činnosťou združenia a jeho orgánov.
Kancelária združenia

Členovia Zhromaždenia združenia

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu