O združení

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (skrátene "SK8") je dobrovoľným, záujmovým, na štáte i politických stranách nezávislým združením samosprávnych krajov Slovenskej republiky. Bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave. Členmi združenia sú všetky samosprávne kraje Slovenskej republiky.

Ciele združenia

Obhajovať záujmy samosprávnych krajov a ich obyvateľov pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia
Zjednocovať postup členov združenia pri vykonávaní im zverených kompetencií
Zapájať predstaviteľov krajov do riešení spoločných problémov samosprávy a do prípravy spoločných stratégií
Navrhovať vecne príslušným ústredným orgánom štátnej správy návrhy na riešenia problémov územnej samosprávy
Zhromažďovať podklady a analyzovať problémy výkonu krajskej samosprávy
Poskytovať poradenskú činnosť v otázkach praktického uplatňovania zákonov, týkajúcich sa práv a povinností krajov

Zhromaždenie združenia

Zhromaždenie združenia je najvyšším orgánom SK8. Schvaľuje základné smery, činnosti a úlohy združenia, rozpočet združenia, odborné sekcie a robí ďalšie zásadné rozhodnutia. Členmi Zhromaždenia združenia sú predsedovia samosprávnych krajov. Zasadnutie sa koná raz štvrťročne.

Predseda

Jozef Viskupič
predseda Trnavského samosprávneho kraja

Podpredsedovia

Milan Majerský
predseda Prešovského samosprávneho kraja
Ondrej Lunter
predseda Banskobystrického samosprávneho kraja
Jaroslav Baška
predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja

Členovia

Rastislav Trnka
predseda Košického samosprávneho kraja
Erika Jurinová
predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja
Branislav Becík
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Branislav Becík
predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
Juraj Droba
predseda Bratislavského samosprávneho kraja

História predsedov SK8

2018 - súčasnosť
Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja
2009 - 2018
Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja
2008 - 2009
Vladimír Bajan, predseda Bratislavského samosprávneho kraja
2007 - 2008
Pavol Sedláček 
(predseda TSK) 

Juraj Blanár 
(predseda ŽSK)
2006 - 2007
Vladimír Bajan (predseda BSK) 

Zdenko Trebuľa (predseda (KSK)

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu