Podujatia

Z Európy do regiónov

Dátum: 21.05.2024 / Miesto: Bratislava

Pozývame vás na konferenciu združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8) na tému Z EURÓPY DO REGIÓNOV - Ako sa priblížiť k moderným európskym regiónom

V máji Slovensko oslávilo 20 rokov od vstupu do Európskej únie. 20 rokov, počas ktorých sa samosprávy aj vďaka eurofondom zmenili na nepoznanie. Príďte sa presvedčiť ako sú Európska únia a regióny na Slovensku navzájom prepojené.

Čaká vás celodenný program, počas ktorého sa dozviete ako sa vieme priblížiť k moderným európskym regiónom. Na aktuálne témy budú diskutovať predsedovia samosprávnych krajov, vrcholní predstavitelia ministerstiev a experti. Pri príležitosti eurovolieb si okrem štyroch panelových diskusií budete môcť vypočuť aj predvolebnú diskusiu predstaviteľov politických strán kandidujúcich do Európskeho parlamentu.

Kedy: 21. máj 2024 od 10:00
Kde: Ponton (Tyršovo nábreže, Bratislava)
/ REGISTRÁCIA na podujatie

Program konferencie

10:00 - 10:50

Dôležitosť Európskej únie pre rozvoj regiónov

panelová diskusia

Európska únia prináša pre svojich členov mnoho benefitov, ako sú voľný pohyb tovarov, práce, služieb a kapitálu, čím pomáha zlepšovať ekonomický potenciál krajín. Napriek tomu zostáva mnoho atribútov, ktoré sú naprieč Európou rozdielne. Aj preto je dlhodobým cieľom únie budovať konkurencieschopný európsky priestor a rovnováhu medzi regiónmi.

Ako EÚ podporuje napredovanie regiónov? Ako sa mení kvalita životnej úrovne? Čo pre regionálnu samosprávu znamenajú eurofondy?

Moderuje: Marián Koreň, euractiv.sk

Diskutujúci: 

/ Rastislav Chovanec, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
/ Vladimír Šucha, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku
/ Milan Majerský, predseda Prešovského kraja
/ Matúš Krnčok, riaditeľ Inštitútu regionálnej politiky Bratislavského kraja

11:10 - 12:00

Výzvy a nové trendy v sociálnych službách

panelová diskusia

Sociálne služby sú považované za ťažisko sociálnej pomoci a vnímané ako sociálna ochrana v krajine. Toto odvetvie stojí v celej Európe pred náročnou výzvou, ktorou je starnutie populácie a modernizácia služieb. Je potrebné sa zaoberať zabezpečením práva občana na sociálne služby, zlepšenie kvality a dostupnosti, investície do zariadení, ako aj samotná reforma financovania.

Je potrebná zmena financovania sociálnych služieb na Slovensku? Ako znižovať investičný dlh? Má Európska únia či štát nástroje na pomoc s demografickými výzvami v regiónoch?

Moderuje: Marta Jančkárová, RTVS

Diskutujúci:

/ Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
/ Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského kraja
/ Jana Žitňanská, bývalá poslankyňa NR SR a Európskeho parlamentu
/ Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych vecí Banskobystrického kraja

12:00 - 13:00

obedová prestávka

13:00 - 13:45

Stredoškolské vzdelávanie ako základný pilier spoločnosti

panelová diskusia

Stredoškolské vzdelávanie formuje budúce generácie, pripravuje ich na vstup do pracovného trhu a dáva im základné nástroje na pochopenie sveta okolo nich. Zároveň je potrebné, aby vzdelávanie študentov bolo zamerané na kritické myslenie a riešenie problémov, aby sa tak stali plnohodnotnými členmi spoločnosti s vlastnými nápadmi, ktoré budú krajinu posúvať vpred.

Potrebuje stredoškolské vzdelávanie na Slovensku zmenu? Prečo slovenskí žiaci zaostávajú v testovaní PISA oproti zvyšku EÚ? Reflektuje duálne vzdelávanie súčasné potreby pracovného trhu? Existujú nástroje EÚ na rozvoj vzdelávania krajín?

Moderuje: Marta Jančkárová, RTVS

Diskutujúci:

/ Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR
/ Jozef Viskupič, predseda Trnavského kraja
/ Jozef Trstenský, podpredseda Trenčianskeho kraja
/ Stanislav Boledovič, zakladateľ Teach for Slovakia a Nexteria

14:00 - 15:00

Dosah výsledkov eurovolieb 2024 na slovenské regióny

predvolebná diskusia

Voľby do Európskeho parlamentu predstavujú jedinečnú príležitosť, kde môžeme všetci spoločne rozhodnúť o budúcnosti Európskej únie. Právne predpisy prijímané Európskym parlamentom sa týkajú ako globálnej, tak aj miestnej úrovne. Na Slovensku sa napriek tomu eurovoľby už tradične vyznačujú nízkym záujmom občanov. 

Aké sú priority slovenských kandidátov do Európskeho parlamentu? Sú schopní aktívne obhajovať záujmy slovenských regiónov v Bruseli? Vedia z európskej úrovne ovplyvniť rozvoj regiónov?

Moderuje: Eva Mihočková, SFPA

Diskutujúci:

/ Ľubica Karvašová, Progresívne Slovensko (č. 2 kandidátky)
/ Katarína Roth Neveďalová, SMER-SSD (č. 5 kandidátky)
/ Miriam Lexmann, KDH (č. 1 kandidátky)
/ Miroslav Žiak, SaS (č. 10 kandidátky)

15:15 - 16:00

Potenciál cestovného ruchu v krajoch

panelová diskusia

V dnešnej globalizovanej spoločnosti sa cestovný ruch stal dôležitým nástrojom ekonomického rozvoja obcí, miest a regiónov. Pre regióny po celom svete predstavuje cestovný ruch kľúčový zdroj príjmov, tvorby pracovných miest a zároveň prispieva k udržateľnému rozvoju územnej infraštruktúry. Mnohé regióny však stále nedokážu využiť svoj potenciál naplno.

Ako zvýšiť atraktivitu regiónov v cestovnom ruchu? Dokáže štát či EÚ pomôcť rozvoju lokálneho cestovného ruchu? Majú slovenské regióny potenciál presadiť sa v konkurenčnom európskom prostredí?

Moderuje: Martin Horváth, CODES Brand House

Diskutujúci: 

/ Dušan Keketi, minister cestovného ruchu a športu SR
/ Michaela Podoláková, predsedníčka Asociácie organizácií cestovného ruchu
/ Martin Červenka, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
/ Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice región turizmus

16:00 - 17:00

Networking

Počas celého dňa

Prezentačné stánky samosprávnych krajov a združenia SK8

VSTUP voľný. Kapacita podujatia je 150 ľudí. Prosíme o vyplnenie registrácie na konferenciu.

REGISTRÁCIA

Tento projekt bol financovaný za podpory Európskej komisie. Toto podujatie odráža výlučne názory autorov a Európska komisia nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie obsiahnutých informácií

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu