Podujatia

Cena regiónov - galavečer

Dátum: 21.03.2024 / Miesto: Trenčín

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci so samosprávnymi krajmi vyhlasili 1. ročník ocenenia CENA REGIÓNOV. Cieľom je verejne poďakovať aktívnym obyvateľom a oceniť jednotlivcov, ktorí v roku 2023 výrazne prispeli k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov na Slovensku.

Večer plný výnimočných ľudí a príbehov. Pozrite si záznam zo slávnostného odovzdávania 1. ročníka SK8 ocenenia, počas ktorého sme ocenili 8 laureátov. Osobnosti, ktoré prispievajú k vyššej kvalite života nás všetkých a šíria dobré meno nielen svojho regiónu, ale aj celého Slovenska.

Kedy: 21. marec 2024 o 18:00 hod.
Kde: Kultúrno-kreatívne centrum Hviezda (Kniežaťa Pribinu 3, Trenčín)

Program galavečera

18:00 - 19:35

Slávnostné odovzdávanie ocenení

galavečer

Zástupcovia samosprávnych krajov predstavili nominované osobnosti z oblasti vzdelávania, kultúry, zdravotníctva, občianskej spoločnosti, podnikania či športu. Udeľovanie ocenenia prebiehalo v ôsmich kategóriách za rok 2023. Obdobne sa rozhodli oceniť aj osobnosti v kategórii mimoriadny čin, a mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos. Programom sprevádzal moderátor Ľubomír Bajaník.

Laureáti 1. ročníka ocenenia: 

/ Umenie a kultúra: Peter Pastier
/ Vzdelávanie a veda: Anna Viľchová
/ Rozvoj športu: Tomáš Urban
/ Zdravotníctvo a sociálne veci: Veronika Magočová
/ Rozvoj občianskej spoločnosti: Martina Bolibruchová
/ Férové podnikanie: Branislav Rabara
/ Mimoriadny čin: Viera Kozárová
/ Mimoriadne ocenenie za celoživotný prínos: Juraj Kukura

Sprievodný program

hudobno-tanečné vystúpenia

Počas večera sa predstavili viacerí hudobníci a tanečníci, ktorí spestrili program pre hosti.

Vystúpili: 

/ Folklórny súbor Vršatec
/ Katarína Koščová & Daniel Špiner
/ Júlia Kozáková trio
/ Martin Geišberg trio

Viac informácií o ocenení a laureátoch nájdete na web stránke www.cenaregionov.sk.

Zábery z galavečera

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu