Podujatia

Deň regiónov

Dátum: 13.04.2022 / Miesto: Bratislava

Podujatie Deň regiónov mapuje 20 rokov existencie samosprávnych krajov. Program, pozostávajúci z troch častí, sa venoval diskusiám na aktuálne spoločenské témy, ktoré významne ovplyvňujú dianie v regiónoch. V druhej časti predstavili širokej verejnosti svoje aktivity jednotlivé samosprávne kraje. Prezentované neboli len tradície, ale predovšetkým súčasné aktivity, ktorými sa župy podieľajú na rozvoji svojich regiónov. Záver podujatia bol spojený s odovzdávaním ocenení určených osobnostiam, ktorých práca je úzko spojená s našimi regiónmi.

Kedy: 13. apríl 2022
Kde: Stará Tržnica (Námestie SNP 25, Bratislava)

Program podujatia

11:10 - 12:00

Bude čerpanie eurofondov v novom programovom období úspešné?

panelová diskusia

Príprava nového programového obdobia sa neustále predlžuje. Európsky komisia zaslala k návrhu Partnerskej dohody rozsiahle pripomienky. Aktéri v území ešte stále nenašli z rezortami zhodu na rozdelení alokácie, ale ani spôsobe implementácie. Čo je potrebné urobiť preto, aby bolo čerpanie efektívne a prínos eurofondov pocítili predovšetkým obyvatelia regiónov?

Úvodný prejav:

/ Apostolos Tzitzikostas, prezident Európskeho výboru regiónov

Diskutujúci:

/ Ján Ridzoň, generálny riaditeľ sekcie Program Slovensko MIRRI SR
/ Jozef Viskupič, predseda SK8 a Trnavského kraja
/ Juraj Droba, predseda Bratislavského kraja
/ Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho kraja

12:10 - 13:10

Ako mení vojna na Ukrajine regióny?

panelová diskusia

Pri pomoci vojnou postihnutej Ukrajiny sú aktívne zapojené aj samosprávne kraje. Pre utečencov poskytujú ubytovanie vo svojich zariadenia, zabezpečujú zdravotnú starostlivosť, žiakom pomáhajú pri integrácii do školského procesu. Mnohí ľudia si chcú v našich regiónoch nájsť nový domov. Čo môžu do regiónov priniesť, aké bude spolunažívanie a dokážeme utečencov z UA plnohodnotne začleniť do našej spoločnosti?

Diskutujúci: 

/ Alexander Duleba, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
/ Zuzana Vatraľová, Medzinárodná organizácia pre migráciu
/ Erika Jurinová, predsedníčka Žilinského kraja
/ Milan Majerský, predseda Prešovského kraja
/ Rastislav Trnka, predseda Košického kraja
/ Ondrej Lunter, predseda Banskobystrického kraja

13:10 - 15:00

prestávka

15:00 - 18:00

Regióny Slovenska

festival krajov

Stará tržnica sa zmení na zmenšené Slovensko, stane sa výkladnou skriňou toho najlepšieho, čo v regiónoch máme. Bude to „festival slovenských krajov“, kde každý kraj priblíži návštevníkom najväčšie poklady a zaujímavosti zo svojho regiónu. Prezentované nebudú len tradície a kuchyne regiónov, ale aj súčasne aktivity žúp v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania, podpory inovácii, kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu.

19:00 - 20:00

Krajské ocenenia

galavečer

Podujatie zakončil galavečer pre pozvaných hostí, na ktorom bolo ocenených 17 osobností. Župy zvládli krízovú situáciu počas pandémie ochorenia Covid-19 a úspešne sa chopili očkovania občanov Slovenska. Vyžadovalo si to však obrovské nasadenie zamestnancov žúp naprieč Slovenskom. Ôsmim najviditeľnejších z nich sme premiérovo udelili ocenenie, podobne ako ôsmim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozkvet modernej regionálnej samosprávy. Galavečerom sprevádzali moderátori Juraj Bača a Lucia Forman Habancová.

Viac informácií o ocenení a laureátoch nájdete na webovej stránke www.cenaregionov.sk.

Zábery z podujatia

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu