EU Cohesion Policy for Successful Slovak Regions

Aktivita 1

Prieskum verejnej mienky

Združenie samosprávnych krajov SK8, na svojej konferencii s názvom Rozvoj regiónov v čase kríz predstavilo výsledky prieskumu verejnej mienky o vnímaní samosprávnych krajov v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy a zdravotníctva. Podľa výsledkov prieskumu si až 84 % respondentov myslí, že o rozvoji regiónov sa má rozhodovať na úrovni samosprávy. Viac zaujímavých informácií nájdete vo výsledkoch prieskumu k stiahnutiu nižšie. Prieskum vznikol v rámci projektu spolufinancovaného Európskou úniou.
Stiahnuť (569kB, pdf)
Aktivita 2

Konferencia - Rozvoj regiónov v čase kríz

Združenie samosprávnych krajov SK8 v spolupráci s portálom Euractiv zorganizovalo v utorok 16. mája 2023 v Bratislave konferenciu na tému Rozvoj regiónov v čase kríz. Zástupcovia žúp a ďalší hostia diskutovali o postavení samosprávnych krajov v súčasnom náročnom období, ktoré ovplyvňuje vysoká miera inflácie, ale aj o rozvoji samospráv prostredníctvom eurofondových zdrojov. Konferencia obsahovala tri panelové diskusie na aktuálne spoločenské témy a päť workshopov v oblasti cyklodopravy.

Záznam z diskusií nájdete na YouTube kanály SK8.

Program konferencie

Regionálny rozvoj v čase krízy
panelová diskusia

Rozpočty samospráv negatívne ovplyvnili za posledné obdobie vysoké ceny energií, pandémia či legislatívne opatrenia vlády. Napriek tomu sa župy snažia hospodáriť tak, aby rozvoj územia nestagnoval. Dôležitú úlohu môžu v tejto situácií zohrať zdroje z EÚ. Dobiehame staré programové obdobie, začali sme realizovať projekty z Plánu obnovy a čakáme na výzvy z Programu Slovensko. Kde možno získať zdroje, aby rozvoj neustal? Ako možno šetriť a naopak, kam investovať?

Hostia:
Peter Balík (Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie)
Lívia Vašáková (podpredsedníčka vlády pre Plán obnovy a odolnosti)
Barbora Lukáčová (riaditeľka odboru stratégie BSK)
Jozef Kanuščák (podpredseda PSK)

moderuje:
Eva Mihočková

Udržateľná doprava v regiónoch 
panelová diskusia

Mobilita obyvateľstva na Slovensku neustále rastie. V mestách kolabuje doprava, mnohé regionálne cesty vrátane mostov sú v havarijnom stave a zároveň sa stav ovzdušia v regiónoch neustále zhoršuje. Ako je možné nastaviť pohyb obyvateľstva tak, aby bol dlhodobo udržateľný? Kde získavať zdroje financovania na výstavbu cyklotrás a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre budovanie udržateľnej mobility v budúcnosti?

Hostia:
Rastislav Cenký (generálny riaditeľ sekcie stratégie dopravy MD SR)
Dan Kollár (Cyklokoalícia)
Jozef Viskupič (predseda TTSK)
Jozef Trstenský (podpredseda TSK)
Ladislav Lörinc (podpredseda KSK)

moderuje:
Marián Koreň

Zdravé regióny
panelová diskusia

Populácia na Slovensku starne a aj v tejto súvislosti narastá dopyt po zdravotnej starostlivosti. Výzvu predstavuje personálna obmena zdravotníckeho personálu, ktorej predpokladom je najmä udržanie absolventov zdravotníckych škôl v regiónoch. Poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb čakajú zmeny. Súbežne s optimalizáciou siete nemocníc by mala prebehnúť aj reforma ambulantnej a sociálnej starostlivosti. Je financovanie zdravotnej starostlivosti dlhodobo udržateľné? Ako stabilizovať situáciu s nedostatkom personálu? Ako maximalizovať využitie eurofondov a zdrojov z plánu obnovy?

Hostia:
Michal Palkovič (Minister zdravotníctva)
Michal Štofko (riaditeľ Asociácie zdravotných poisťovní)
Erika Jurinová (predsedníčka ŽSK)
Ondrej Lunter (predseda BBSK)
Branislav Becík (predseda NSK)

moderuje:
Eva Mihočková

Workshopy na tému rozvoj cyklodopravy
  • Roman Meliška, Regióny v pohybe
  • Dan Kollár, Ako pomáhať cyklodoprave bez cyklotrás
  • Mark Richter, Nastavenie podporných schém pre cyklodopravu v Dolnom Rakúsku
  • Antal Gertheis, Stav cyklodopravy v Maďarsku
  • Roland Németh, Využitie mobilitných dát v Trnavskom samosprávnom kraji
Aktivita 3

Policy paper

Analyticky spracovaný prieskum verejnej mienky Technickou univerzitou v Košiciach. Dokument detailne rozoberá tri oblasti z pohľadu jednotlivých samosprávnych krajov Slovenska:
Stiahnuť (1.4 MB, pdf)
  • Vnímanie budúcnosti regiónov obyvateľmi,
  • Aké tematické oblasti a problematiky sú dôležité pre rozvoj regiónov,
  • Priority pre smerovanie investícií v rámci finančnej pomoci z EÚ do regiónov Slovenska.

Projekt: EU Cohesion Policy for successful Slovak Regions

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska. SK8 sa do projektu zapojilo viacerými aktivitami, ktorými chce podporiť otvorenú diskusiu o kohéznej politike a zvýšiť o nej povedomie občanov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu