Enhanced Opportunities for Slovak Regions

Aktivita 1

Konferencia: Deň regiónov

Príprava konferencie s dvoma diskusnými panelmi zameranými na prípravu čerpania eurofondov v novom programovom období a zmeny, ktoré do kohéznej politiky na Slovensku môžu nastať po vypuknutí vojny na Ukrajine. Konferenciu poctil svojou prítomnosťou aj predseda Európskeho výboru regiónov Apostolos Tzitzikostas.

Celé podujatie si môžete pozrieť na: https://youtu.be/9sh2F73icHM

Združenie SK 8 zorganizovalo v stredu 13. apríla 2022 v Starej tržnici v Bratislave „Deň regiónov“. Celodenné podujatie bolo vyvrcholením série podujatí 20. výročia vzniku samosprávnych krajov. Program pozostával z dvoch panelových diskusií, festivalu krajov a slávnostného galavečera. Cenu regiónov 2022 získalo 17 osobností.

Po panelových diskusiách sa jednotlivé regionálne samosprávy prezentovali na Festivale krajov. Okrem tradícií a regionálnych kuchýň boli odprezentované aj aktivity žúp v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania, podpory inovácií, kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu. Podujatie zakončil galavečer pre pozvaných hostí, na ktorom bolo Cenou regiónov ocenených 17 osobností.

„Župy operatívne zaskakovali za okresné úrady pri manažovaní pandémie ochorenia Covid-19. Následne sme sa chopili očkovania a zvládli to na výbornú. Vyžadovalo si to však obrovské nasadenie zamestnancov žúp naprieč Slovenskom. Ôsmim najviditeľnejších z nich sme premiérovo udelili Cenu regiónov, podobne ako ôsmim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozkvet modernej regionálnej samosprávy u nás. Medzi nimi vyčnieval prvý bratislavský župan Ľubo Roman, ktorý nám aj dnes chýbal,“ dodal predseda Viskupič.

Deň regiónov aj udeľovanie Ceny regiónov zorganizovalo združenie SK 8 po prvýkrát, pričom má ambíciu, aby sa z nich stala tradícia

Program podujatia:
11.00 - 13.30 PANELOVÁ DISKUSIA (voľný vstup)
15.00 - 17.30 FESTIVAL REGIÓNOV (voľný vstup)
19.00 - 20.00 CENA REGIÓNOV (uzavretá spoločnosť)
Celé podujatie si môžete pozrieť na: https://youtu.be/9sh2F73icHM
Laureáti Ceny regiónov 2022
 • Monika Podolinská (BBSK) - podpora a vzdelávanie marginalizovaných komunít
 • Edita Gruberová (BSK) - sopranistka (in memoriam)
 • Rudolf Schuster (KSK) - rozvoj Košického kraja, bývalý prezident SR
 • Helena Psotová (NSK) - rozvoj Nitrianskeho kraja
 • Ondrej Kandráč (PSK) - folklorista, hudobník, huslista, primáš
 • Vojtech Tĺčik (TSK) - rozvoj vidieckeho turizmu na Slovensku
 • Anton Srholec (TTSK) - kňaz, spisovateľ, charitatívny pracovník, filantrop (in memoriam)
 • Adriana Adamicová (ŽSK) - rozvoj komunitne orientovaných sociálnych služieb s ohľadom na potreby regiónu
 • Ľubo Roman- špeciálna cena určená prvému županovi za rozvoj a presadzovanie záujmov samosprávnych krajov  (in memoriam)
Laureáti Ceny regiónov 2022 za nezištnú pomoc v čase pandémie
 • Kolektív - odboru sociálnych služieb a zdravotníctva Banskobystrického samosprávneho kraja
 • Tomáš Szalay - riaditeľ Odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja
 • Kolektív - oddelenia zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja
 • Ľubomír Ševčík - vedúci lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Zuzana Sabolová - vedúca Odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja
 • Kolektív - odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Trenčianskeho samosprávneho kraja
 • Lucia Šmidovičová - riaditeľka odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja
 • Silvia Pekarčíková - riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja

Diskusia

Bude čerpanie eurofondov v novom programovom období úspešné?
 
Príprava nového programového obdobia sa neustále predlžuje. Aktéri v území ešte stále nenašli s rezortami zhodu na rozdelení alokácie a spôsobe implementácie. Čo je potrebné urobiť preto, aby bolo čerpanie efektívne a prínos eurofondov pocítili hlavne obyvatelia regiónov?
 
Hostia:
Apostols Tzitzikostas (Európsky výboru regiónov)
Ján Ridzoň (MIRRI)
Jozef Viskupič (predseda SK 8)
Juraj Droba (predseda Bratislavského kraja)
Jaroslav Baška (predseda Trenčianskeho kraja)
 
moderuje: Marián Koreň (Euractiv Slovensko)

Diskusia

Ako mení vojna na Ukrajine naše regióny?
 
Pri pomoci vojnou postihnutej Ukrajiny sú aktívne zapojené aj župy. Pre utečencov poskytujú ubytovanie vo svojich zariadeniach, žiakov pomáhajú pri začleňovaní do školského procesu, poskytujú pomoc pre hendikepovaných utečencov. Čo môžu do regiónov priniesť a dokážeme utečencov z UA plnodhodnotne integrovať do spoločnosti?

Hostia:
Alexander Duleba (SFPA)
Zuzana Vatraľová (IOM)
Erika Jurinová
 (predsedníčka Žilinského kraja)
Rastislav Trnka 
(predseda Košického kraja)
Milan Majerský (predseda Prešovského kraja)
Ján Lunter (predseda Banskobystrického samosprávneho kraja)

moderuje: Hana Kostelníková (TA3)

Program pre verejnosť

Festival slovenských krajov

Stará tržnica sa zmení na zmenšené Slovensko, stane sa výkladnou skriňou toho najlepšieho, čo v regiónoch máme. Bude to "festival slovenských krajov", kde každý kraj priblíži návštevníkom najväčšie poklady a zaujímavosti zo svojho regiónu. Prezentované nebudú len tradície a kuchyňa regiónov, ale aj súčasné aktivity žúp v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania, podpory inovácií, kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu.

Aktivita 2

Prieskum verejnej mienky

Kancelária SK 8 vypracovala prieskum verejnej mienky zameraný na vnímanie regionálneho rozvoja a kohéznej politiky obyvateľmi jednotlivých regiónov. Cieľom prieskumu bolo overenie výsledkov prieskumu z predchádzajúcim prieskumom a provnanie zmien pri vnímaní regionálneho rozvoja na Slovensku. Výsledky prieskumu verjenej mienky si môžete stiahnuť nižšie.
Stiahnuť (508 kB, pdf)
Aktivita 3

Policy paper

Dokument na tému Príprava samosprávnych krajov na čerpanie eurofondov v období 2021-2027, ktoré je veľkou príležitosťou na modernizáciu Slovenska.
Stiahnuť (726 kB, pdf)

Projekt: Enhanced Opportunities for Slovak Regions

Cieľom projektu je poskytnúť relevantné a na faktoch založené informácie o európskej kohéznej politike v kontexte Slovenska. SK8 sa do projektu zapojilo viacerými aktivitami, ktorými chce podporiť otvorenú diskusiu o kohéznej politike a zvýšiť o nej povedomie občanov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu