Župy zásadne nesúhlasia so vznikom krajských školských úradov

Dátum: 14.04.2021

V stredu 14. apríla 2021 vláda Slovenskej republiky schválila návrh novely zákona číslo 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý počíta aj so vznikom regionálnych úradov školstva. Županka a župani tento krok považujú za centralizáciu, s ktorou nesúhlasia. 

„Považujeme to za obrovský, vari 15-ročný krok späť. Stanovisko SK 8 je jasné. Našim zámerom je presný opak, čo by prispelo k decentralizácii. Za zmysluplné považujeme prehodnotenie kompetencií, nie vytváranie ďalších štátnych úradov,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič. 

Župy sú pripravené prebrať všetky kompetencie okresných úradov v oblasti stredného školstva, pretože „krajskými školskými úradmi“ sú už dnes de facto odbory školstva úradov samosprávnych krajov. Túto ambíciu predstavitelia SK 8 tlmočili ministrovi školstva Branislavovi Gröhlingovi už na rokovaní v Banskej Bystrici dňa 18. júna 2020. 

„Minister Gröhling ešte v júni minulého roka prisľúbil, že o reforme regionálneho školstva bude s nami ešte rokovať. Návrh však už dnes, žiaľ, schválil vládny kabinet,“ doplnil Viskupič.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu