Župy vyzývajú vládu na zapojenie samosprávnych krajov do plánu obnovy Slovenska

Dátum: 09.10.2020

Ak chceme čerpať obrovský eurofondový balík financií v nasledujúcom programovom období, jednou z podmienok je mať vypracovaný plán obnovy a odolnosti krajiny. Zástupcovia Združenia samosprávnych krajov – SK 8 apelujú na vládu SR, aby tento plán bol pripravovaný v úzkej spolupráci s SK 8. 

„Apelujeme na vládu, aby Plán obnovy a odolnosti bol pripravovaný v úzkej spolupráci s regiónmi. Župy ponúkajú praktický pohľad na riešenia konkrétnych problémov. Považujeme za dôležité, aby do reformných tímov boli pozvaní aj zástupcovia krajských samospráv. Našim spoločným cieľom je udržateľná a zelená transformácia Slovenska,“ povedal predseda SK 8 Jozef Viskupič.

Tak, ako samosprávne kraje pomohli štátu pri prvej vlne pandémie ochorenia COVID-19 zvládnuť kritickú situáciu v zdravotníckych či sociálnych zariadeniach, teraz sme pripravení efektívne pomôcť v nastupujúcej ekonomickej kríze v našich regiónoch.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu