Župy trvajú na kompenzácii výpadku svojich príjmov, aj nárastu cien energií

Dátum: 11.10.2022

Pre ďalšie efektívne fungovanie samosprávnych krajov a zabezpečovanie kvalitných a dostupných verejných služieb, je dôležité dohodnúť sa s vládou SR na kompenzačnom mechanizme výpadku ich príjmov spôsobených opatreniami vlády a parlamentu. Podobne združenie samosprávnych krajov SK 8 rokuje o riešení zvýšených výdavkov pod vplyvom dvojcifernej inflácie a nárastom cien energií. Riešením by mohlo byť využitie nevyčerpaných eurofondov, pričom tie by mali ostať v regiónoch a pomôcť samosprávam. O ďalšom spoločnom postupe diskutovali županka a župani na rokovaní Zhromaždenia združenia SK 8 vo štvrtok 6. októbra 2022 v Považskej Bystrici. Zhodli sa, že opäť vyvolajú rokovanie s predsedom vlády SR a zástupcami ministerstva financií, ktoré by sa malo uskutočniť do 15. októbra 2022.

Posledné rokovanie Zhromaždenia SK 8 v aktuálnom volebnom období bolo venované vyhodnoteniu činnosti združenia. To bolo obnovené v marci 2018, keď bol za predsedu SK 8 zvolený trnavský župan Jozef Viskupič. Ako uviedol, „oceňujem skutočnosť, že prostredníctvom reštartu združenia SK 8 sa nám podarilo zintenzívniť spoluprácu a výmenu skúseností medzi samosprávnymi krajmi. Pri dôležitých rozhodnutiach sme sa dokázali zhodnúť naprieč širokým politickým spektrom a často rozdielnym regionálnym záujmom, za čo ďakujem županke, županom a ich tímom. Želám si, aby sa združenie, ako aj samotné samosprávne kraje, ďalej rozvíjali verejné služby a aktívne sa podieľali na fungovaní štátu.“Počas volebného obdobia 2017-2022 sa uskutočnilo 21 riadnych zasadnutí Zhromaždenia združenia SK 8, okrem toho aj štyri neformálne, jedno mimoriadne rokovanie a niekoľko online porád. Prekovaných bolo v priebehu tohto obdobia 240 bodov. Kraje si pripomenuli 20 rokov od svojho vzniku a 15 rokov od založenia združenia SK 8. Vystupovali najaktívnejšie vo svojej histórii. Svoju účinnosť a akcieschopnosť dokázali v reakcii na šírenie nového koronavírusu a v súvislosti so zabezpečovaním veľkokapacitného a výjazdového očkovania. Stali sa orgánmi krízového riadenia, pokračovali tiež v zlepšovaní kvality a dostupnosti verejných služieb.

Dosiahli historicky najvyššiu priemernú úroveň finančného zdravia podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO), ako aj mieru transparentnosti podľa rebríčka Transparency International Slovensko (TIS). Nadácia Zastavme korupciu zas ocenila posun krajov k lepšiemu v oblasti hospodárnosti nákupov.

Samotné združenie SK 8 sa zapájalo do legislatívneho procesu v Národnej rade SR, ktorý sa týkal kompetencií krajov, pripomienkovalo tiež návrhy zákonov, z ktorých niekoľko aj navrhlo. Presadilo napríklad umožnenie využívanie vozidla typu 8+1 v prímestskej autobusovej doprave. Aktívne pôsobilo v príprave čerpania európskych zdrojov z eurofondov v novom programovom období či z Plánu obnovy.

„Hoci vyššie územné celky prešli naozaj ťažkou dobou – bola tu koronakríza, v súčasnosti máme konflikt na Ukrajine – vždy boli hrdým partnerom a veľkou oporou každej vláde. Chcem poďakovať kolegyni a kolegom za päťročnú ťažkú prácu a spoluprácu, ktorú sme mali, ale aj za to, že sme si vždy našli cestu k sebe. Zhodli sme sa, aj keď možno nie na 100 % všetkých vecí, ktoré sme preberali počas piatich rokov, ale priblížilo sa to k 100 %. Je naozaj vidieť, že samosprávne kraje spolu držia a fungujú,“ povedal hostiteľ zasadnutia, trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Myslím si, že do budúcnosti budú kraje hrať ešte väčšiu úlohu v rámci celého Slovenska. Pevne verím, že aj ďalšie vlády, ktoré prídu, budú môcť povedať, že sa mohli oprieť o vyššie územné celky, o ich kompetencie a o ich šikovnosť,“ dodal.

Predsedníčka a predsedovia samosprávnych krajov diskutovali aj o aktuálnej situácii v zdravotníctve v kontexte avizovaných výpovedí lekárov. Upozornili, že hromadný odchod zdravotníkov môže ohroziť poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V tejto súvislosti sa kraje dlhodobo angažujú aj za posilnenie ambulantnej sféry.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu