Župy tento rok prídu o viac ako 52 mil. eur

Dátum: 19.08.2020

Výpadok daňových príjmov samosprávnych krajov bude v roku 2020 predstavovať spolu viac ako 52 miliónov eur. Ministerstvo financií ponúklo krajom možnosť načerpať návratné finančné výpomoci na kompenzáciu tohto výpadku, čo však nerieši výzvu lepšieho systémového nastavenia financovania krajov.

Predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič tvrdí, že „koronakríza poukázala na riziko jedno-zdrojového financovania krajov. V súčasnosti sú župy financované z podielu výberu dane z príjmu fyzických osôb, no jej výber sami nedokážu ovplyvniť. V kontexte reformy verejne správy navrhujeme zásadnú úpravu financovania krajov.“

SK 8 navrhuje zaviesť model financovania založený na rozpočtovom určení výnosu viacerých daní územným správnym celkom, ako napríklad v Českej republike. Zároveň SK 8 presadzuje zvýšenie finančnej nezávislosti samosprávnych krajov zavedením vlastných zdrojov príjmov vrátane kompetencie rozhodovať pri niektorých aj o ich sadzbe tak, ako je to pravidlom v prípade obcí a miest. Mohlo by ísť napríklad o daň z príjmov právnických osôb, daň z motorových vozidiel, environmentálna daň a iné.

„Vítam, že nová vláda si dala za cieľ zvážiť zavedenie viaczložkového modelu financovania  krajov, ktoré je explicitne súčasťou Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024. Ako SK 8 budeme presadzovať, aby sa táto úprava zrealizovala v aktuálnom volebnom období, od čoho si sľubujeme, že budeme môcť lepšie plánovať výdavky v oblasti sociálnej starostlivosti, zdravotníctva, či kultúry.“

V dôsledku koronakrízy sa kraje musia okrem výpadku daňových príjmov vysporiadať aj s výpadkom vlastných príjmov, či so stratou s výberu cestovného v prímestskej autobusovej doprave. Navyše, krajom vznikli neočakávané výdavky spojené s nákupom respirátorov, rúšok, dezinfekčných prostriedkov alebo materiálnej pomoci pre karanténne centrá.

Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 pre VÚC:

Banskobystrický kraj7 208 266 €
Bratislavský kraj5 675 346 €
Košický kraj6 923 391 €
Nitriansky kraj6 946 759 €
Prešovský kraj7 762 643 €
Trenčiansky kraj5 522 741 €
Trnavský kraj5 526 895 €
Žilinský kraj6 508 961 €
Spolu52 075 000 €

Zdroj: Ministerstvo financií SR

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu