Županka a župani rokovali na hrade v Prešovskom kraji

Dátum: 31.05.2024

Združenie Samosprávne kraje Slovenska (SK8) zasadalo vo štvrtok 30. mája 2024 v Starej Ľubovni. Županka a župani sa venovali aktuálnym témam v oblasti cyklodopravy, územného plánovania aj krízovej psychologickej pomoci mladým. V závere stretnutia zástupcovia samospráv podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci so Slovenskou komorou architektov.

Na rokovaní v priestoroch Ľubovnianskeho hradu v Starej Ľubovni sa zástupcovia krajov zhodli, že medzi strategicky významné stavby je potrebné zaradiť aj nimi navrhované cyklotrasy. “Vnímame dôležitosť rozvoja cyklodopravy v regiónoch, a aj preto sme sa rozhodli iniciovať zaradenia strategických cyklo úsekov medzi národne významné stavby Ministerstva dopravy SR. Za dôležité cyklotrasy považujeme napríklad Vážsku cyklomagistrálu dlhú 550 kilometrov, ktorá by spojila Komárno s Košicami, ako aj Pohronskú cyklotrasu v dĺžke 200 kilometrov. Ministerstvu dopravy bude z kancelárie SK8 zaslaná žiadosť o zaradenie celkovo šiestich cyklotrás medzi Strategicky významné stavby,” povedal predseda SK8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Samosprávnym krajom záleží na tom, aby boli ich obyvateľom poskytované dostupné sociálne služby na najvyššej odbornej úrovni. Ako povedala županka Žilinského kraja, Erika Jurinová: “Nedostatok miest a lôžok v zariadeniach pre dlhodobú starostlivosť je citeľný problém pre potreby dotknutých zdravotne znevýhodnených občanov, seniorov, prípadne núdzne rodiny s deťmi. Pri určovaní obytnej plochy izieb v zariadeniach podporovaného bývania, v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb, v špecializovaných zariadeniach, v zariadeniach opatrovateľskej služby a v rehabilitačných strediskách, sa nezohľadňujú ubytovaní, ktorí nie sú dlhodobo pripútaní na lôžko a väčšiu časť dňa trávia v spoločných priestoroch zariadenia, pričom plocha na jedného ubytovaného je najmenej 8 m2.” Aj z tohto dôvodu združenie SK8 navrhne do vyhlášky MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia doplniť zmenšenie priestoru pre mobilných klientov na 7 m2.

Županka a župani sa rozhodli vytvoriť novú odbornú sekciu územného plánovania na úrovni samosprávnych krajov, ktorá bude koordinovať jednotný postup v tejto oblasti  a reflektovať na nové požiadavky napríklad v podobe novej legislatívy, ktorá prichádza zo strany štátu. Oblasť územného plánovania a životného prostredia je totižto originálnou kompetenciou krajov, a to v podobe koordinácie využitia aj priestorového usporiadania územia, vydávania stanovísk k územným plánom nižšieho stupňa a podobne. Združenie SK8 očakáva, že spoločné postupy v tejto oblasti prinesú najmä efektívnejšie riešenia s dôrazom na zvýšenie kvality života obyvateľov regiónov.

Ďalším z bodov rokovania bola aj diskusia s občianskym združením IPčko v rámci projektu “Krízová psychologická pomoc”. V súčasnej náročnej dobe, kedy sa na mladých ľudí kladú vysoké nároky je oblasť duševného zdravia a krízovej psychologickej pomoci dôležitá a priam nevyhnutná. SK8 dlhodobo podporuje aktivity takýchto organizácií, ktorých cieľom je aj šírenie povedomia a poskytnutie pomoci v oblasti duševného zdravia.

V závere rokovania bolo podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci medzi združením Samosprávne kraje Slovenska a Slovenskou komorou architektov. Obe strany našli zhodu na potrebe udržateľného rozvoja sídiel a krajiny, ktoré je založené na rešpektovaní prírodného a kultúrneho dedičstva, ako aj vytváraní hodnôt pre budúce generácie.

Záznam z tlačovej besedy na YouTube kanáli SK8.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu