Župani rokovali po voľbách prvýkrát, dohodli sa na pokračovaní v úspešnej spolupráci

Dátum: 20.12.2022

Predsedníčka a predsedovia samosprávnych krajov rokovali po prvýkrát po októbrových regionálnych voľbách vo formáte Zhromaždenia SK 8. V utorok 20. decembra 2022 sa v Starej Lesnej dohodli na pokračovaní v doterajšej úspešnej spolupráci. 

„Máme za sebou päť rokov, počas ktorých sme nanovo definovali činnosť SK 8. Združenie, ako aj jednotlivé samosprávne kraje, sa aktívne podieľali na zlepšovaní života obyvateľov. Úspešne sme sa zapájali aj do tvorby a pripomienkovania legislatívy. So župankou a županmi sme sa dohodli, že v novom období budeme pokračovať v spolupráci. Sme pripravení zostať konštruktívnymi partnermi vlády a parlamentu. No vláda, nech už to bude ktorákoľvek, musí začať kraje počúvať. Rozvoju Slovenska a jeho všetkých regiónov pomôže iba, keď centrálna vláda pôjde ruka v ruke so samosprávami,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič. 

Na zasadnutí Zhromaždenia SK 8 sa po prvýkrát vo funkcii predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja zúčastnil Ondrej Lunter a vo funkcii predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík. 

Diskutovalo sa o aktuálnych politických a spoločenských témach. Dominovala téma spolupráce s vládou. Župani sa kriticky vyjadrili k problémom, ktoré pre samosprávy nastali po zvýšení daňového bonusu, rovnako ako k mnohým výzvam, ktoré vláda a parlament nedostatočne riešia. 

Predstavitelia krajov si vymenili skúsenosti so zostavovaním rozpočtov či prijímaním opatrení na úsporu spotreby energií. Príležitosťou pre všetky kraje je čerpanie európskych zdrojov v novom programovom období a z Fondu obnovy a odolnosti. Ambíciou krajov je presadiť posilnenie svojho postavenia ako objednávateľov výkonov v prímestskej autobusovej doprave s cieľom jej zatraktívnenia ako ekonomickejšej a ekologickejšej alternatívy k individuálnej automobilovej doprave.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu