Zistenia Kongresu Rady Európy potvrdzujú potrebu reformy verejnej správy

Dátum: 02.12.2023

Na konci roka 2022 sa na Slovensku uskutočnila monitorovacia misia Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. Účelom misie bolo preveriť dodržiavanie ustanovení Európskej charty miestnej samosprávy na Slovensku.

Výsledky správy z monitorovacej misie schválenej minulý mesiac na 45. plenárnom zasadnutí Kongresu v Štrasburgu, poukazujú na viaceré pozitívne aj negatívne zistenia v prostredí slovenskej samosprávy.

Pozitíva:

  • Spojenie miestnych a regionálnych volieb
  • Pozitívny dopad vzniku Najvyššieho správneho súdu

Negatíva:

  • Vysoká rozdrobenosť obcí
  • Nedostatočné financovanie miestnej samosprávy
  • Minimálne zapájanie samospráv do konzultačných procesov Národnej rady SR
  • Absencia fiškálnych právomocí na regionálnej úrovni

Aj táto správa zahraničných expertov poukazuje na dôležitosť realizácie reformy verejnej správy a dokončenia decentralizácie.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu