Združenie SK8 posilní odbornú spoluprácu a koordináciu s Úniou miest Slovenska

Dátum: 02.05.2024

Na župnom úrade v Trnave sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov združenia #SK8 a Únia miest Slovenska za účelom nastavenia spolupráce a koordinácie v oblastiach týkajúcich sa aktuálnych problémov samospráv.

Diskutovalo sa o aktuálnych témach samospráv, ako napríklad: novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, dopady plánovaných zmien Ministerstva školstva SR, reforma financovania sociálnych služieb po roku 2026 či zapracovanie odvodov zahraničných pracovníkov do koeficientu v rámci dane z príjmov fyzických osôb.

Cieľom do budúcna je, aby obidve združenia zvýšili svoju pripravenosť na rokovania s predstaviteľmi štátu či už prostredníctvom vzájomnej výmeny názorov a skúseností alebo spolupráce expertov oboch združení.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu