Združenie SK 8 pripravilo Deň regiónov, na galavečere ocenilo 17 osobností krajov

Dátum: 22.04.2022

Združenie SK 8 zorganizovalo v stredu 13. apríla 2022 v Starej tržnici v Bratislave „Deň regiónov“. Celodenné podujatie bolo vyvrcholením série podujatí 20. výročia vzniku samosprávnych krajov. Program pozostával z dvoch panelových diskusií, festivalu krajov a slávnostného galavečera. Cenu regiónov 2022 získalo 17 osobností. 

„Som rád, že sme priniesli regióny na jedno miesto. Na festivale krajov sme prezentovali naše tradície, ako aj atraktivity cestovného ruchu alebo potenciál kreatívneho priemyslu. S pozvanými hosťami na čele s predsedom Európskeho výboru regiónov Apostolom Tzitzikostasom sme verejne diskutovali o čerpaní eurofondov v novom programovom období. SK 8 stále presadzuje decentralizáciu riadenia eurofondov s čím súvisí ambícia, aby sa o zdrojoch určených na výkon samosprávnych kompetencií rozhodovalo v území. Hovorili sme aj o angažovaní sa krajov v pomoci utečencom pred vojnou na Ukrajine. Župy poskytujú ubytovanie vo svojich zariadeniach a pomáhajú stredoškolákom s integráciou do vzdelávacieho procesu,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič. 

Po panelových diskusiách sa jednotlivé regionálne samosprávy prezentovali na Festivale krajov. Okrem tradícií a regionálnych kuchýň boli odprezentované aj aktivity žúp v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania, podpory inovácií, kreatívneho priemyslu či cestovného ruchu. Podujatie zakončil galavečer pre pozvaných hostí, na ktorom bolo Cenou regiónov ocenených 17 osobností. 

„Župy operatívne zaskakovali za okresné úrady pri manažovaní pandémie ochorenia Covid-19. Následne sme sa chopili očkovania a zvládli to na výbornú. Vyžadovalo si to však obrovské nasadenie zamestnancov žúp naprieč Slovenskom. Ôsmim najviditeľnejších z nich sme premiérovo udelili Cenu regiónov, podobne ako ôsmim osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozkvet modernej regionálnej samosprávy u nás. Medzi nimi vyčnieval prvý bratislavský župan Ľubo Roman, ktorý nám aj dnes chýbal,“ dodal predseda Viskupič. 

Cenu regiónov v roku 2022 získal napríklad bývalý prezident Rudolf Schuster či rímskokatolícky kňaz Anton Srholec in memoriam. Špeciálna cena bola udelená hercovi a prvému bratislavskému županovi Ľubomírovi Romanovi in memoriam. 

Deň regiónov aj udeľovanie Ceny regiónov zorganizovalo združenie SK 8 po prvýkrát, pričom má ambíciu, aby sa z nich stala tradícia. 

Prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konali v decembri 2001. Odvtedy samosprávne kraje zabezpečujú špecializovanú sociálnu starostlivosť, stredoškolské vzdelávanie, správu ciest II. a III. triedy, prímestskú autobusovú dopravu či uchovávanie regionálnej kultúry. Všetkých osem samosprávnych krajov je od roku 2006 združených v SK 8.

Laureáti Ceny regiónov 2022

 • Monika Podolinská (BBSK) - podpora a vzdelávanie marginalizovaných komunít
 • Edita Gruberová (BSK) - sopranistka (in memoriam)
 • Rudolf Schuster (KSK) - rozvoj Košického kraja, bývalý prezident SRHelena Psotová (NSK)   rozvoj Nitrianskeho kraja
 • Ondrej Kandráč (PSK) - folklorista, hudobník, huslista, primáš
 • Vojtech Tĺčik (TSK) - rozvoj vidieckeho turizmu na Slovensku
 • Anton Srholec (TTSK) - kňaz, spisovateľ, charitatívny pracovník, filantrop (in memoriam)
 • Adriana Adamicová (ŽSK) - rozvoj komunitne orientovaných sociálnych služieb s ohľadom na potreby regiónu
 • Ľubo Roman - prvý župan (in memoriam)

Laureáti Ceny regiónov 2022 za nezištnú pomoc v čase pandémie

 • Kolektív Odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK
 • Tomáš Szalay - riaditeľ Odboru zdravotníctva Bratislavského samosprávneho kraja
 • Kolektív - Oddelenia zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja
 • Ľubomír Ševčík - vedúci lekár Nitrianskeho samosprávneho kraja
 • Zuzana Sabolová - vedúca Odboru zdravotníctva Prešovského samosprávneho kraja
 • Kolektív - Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci TSK
 • Lucia Šmidovičová - riaditeľka odboru zdravotníctva Trnavského samosprávneho kraja
 • Silvia Pekarčíková - riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu