Združenie Samosprávnych krajov Slovenska predĺžilo mandát súčasnému predsedovi Jozefovi Viskupičovi na ďalšie obdobie

Dátum: 16.06.2023

V obci Veľká Bara v tokajskej oblasti sa vo štvrtok 15. 6. 2023 uskutočnilo zasadnutie Zhromaždenia združenia SK8 za účasti zástupcov samosprávnych krajov.Ústrednou témou zasadnutia bola voľba predsedníctva a kontrolóra združenia. Funkciu predsedu SK8 obhájil trnavský župan a doterajší predseda SK8 Jozef Viskupič. Na post podpredsedov boli zvolení Milan Majerský z Prešovského samosprávneho kraja, Ondrej Lunter z Banskobystrického samosprávneho kraja a Jaroslav Baška z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Za kontrolóra bol zvolený predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka. Predsedníctvo bolo zvolené na obdobie dvoch rokov.Avizovaným zámerom predstaviteľov žúp je v blízkom čase aj uzatvorenie Memoranda o spolupráci a urovnaní oprávnených finančných nárokov krajských samospráv pre rok 2023 medzi vládou SR a SK8. Na dnešnom rokovaní sa zástupcovia SK8 zhodli na jeho znení, ktoré okrem iného zahŕňa aj odpustenie covidových pôžičiek, pôžičiek na rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, ako aj urýchlenie kompenzácie zvýšených cien energií a vyčlenenie dodatočných finančných zdrojov na úhradu zvýšených výdavkov za energie v oblasti preneseného výkonu štátnej správy na úseku regionálneho školstva.

Zasadnutie Zhromaždenia prinieslo okrem iného aj podpis Memoranda medzi SK8 a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Cieľom spolupráce je dosiahnuť ambiciózny medzinárodný záväzok Slovenska, a to dosiahnuť do roku 2050 uhlikovu neutralitu. Spolupráca sa bude zameriavať prioritne na kvalitné vytvorenie siete Regionálnych centier udržateľnej energetiky (RCUE), ktoré by mali byť nápomocné pri redukcii uhlíkových emisií v regiónoch, zvýšenia energetickej efektívnosti kľúčových sektorov v území a zásadne zvýšiť výrobu energie z obnoviteľných zdrojov.

Zástupcovia žúp prostredníctvom videokonferencie privítali ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, s ktorým diskutovali o návrhu na nové usporiadanie ambulantných pohotovostných služieb.SK8 považuje za dôležité zaoberať sa aj problematikou regionálnych inovácií, a to hlavne z pohľadu, že Slovensko má v súčasnosti jeden z najmenších inovačných potenciálov v rámci krajín EÚ. Odchod mladých ľudí do zahraničia je na kritických hodnotách a keďže cieľom je udržanie mladých talentov v krajine, je potrebné zmeniť súčasný model. Preto županka a župani na zasadnutí privítali zástupcov Výskumnej a inovačnej agentúry, ktorí predstavili možnosti spolupráce prostredníctvom Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií SR do roku 2030.Županka a župani sa na rokovaní dohodli aj na užšej spolupráci SK8 a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS).

Výsledkom je Deklarácia partnerstva územnej samosprávy, ktorú obe strany podpíšu v piatok 16. júna v Župnom dome Nitrianskeho kraja o 15:30 hodine, a to v zastúpení predsedu SK8 Jozefa Viskupiča a predsedu ZMOS Jozefa Božíka.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu