Zástupcovia žúp sa tentokrát stretli v Nitrianskom kraji. Témou bola doprava, školstvo aj zdravotníctvo.

Dátum: 11.04.2023

Dňa 23.marca sa uskutočnilo zasadnutie Zhromaždenia SK8, ktoré prvýkrát v tomto volebnom období hostil nitriansky župan Branislav Becík. Županka a župani diskutovali o viacerých aktuálnych témach, ktoré sa týkajú samosprávnych krajov a ich obyvateľov.

Zástupcovi Ministerstva dopravy SR boli predstavené pripomienky k návrhu zákona o verejnej osobnej doprave, pričom požiadavka je najmä na posilnenie kompetencií pri objednávaní autobusovej dopravy.Rokovali aj o možnostiach ako zredukovať prítomnosť nákladnej dopravy na cestách II. a III. triedy, ktoré by tam nemali čo robiť.

V oblasti školstva budú kraje iniciovať diskusiu o komplexnej novele zákona o stredných školách.Cieľom je aj dosiahnutie navýšenia normatívu pre gymnázia, ako aj úprava názvoslovia stredných škôl.Na stretnutí bola prerokovaná téma zdravotníctva, ako aj návrhy na zefektívnenie energetickej pomoci, o ktorej zástupcovia žúp priebežne komunikujú s Úradom vlády SR a predstaviteľmi viacerých ministerstiev. Výrazným apelom samospráv je aj dodržiavanie štandardného legislatívneho procesu, čím by sa mohlo predísť situácii, ktorá je aktuálne riešená ohľadom návrhu novely školského zákona.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu