Zástupcovia samosprávnych krajov prvýkrát rokovali s novým predsedom vlády Ľudovítom Ódorom

Dátum: 26.05.2023

V piatok 26. mája 2023 sa v priestoroch Úradu vlády Slovenskej republiky uskutočnilo pracovné stretnutie premiéra Ľudovíta Ódora a predstaviteľov samosprávnych krajov. Županka a župani prijali pozvanie nového predsedu vlády s cieľom nadviazať spoluprácu .

Zástupcovia žúp na spoločnom rokovaní novému premiérovi predstavili problematiku otvoreného financovania samospráv, a to z dôvodu že vláda a parlament SR prijímali jednostranné opatrenia bez akejkoľvek konzultácie. Tieto opatrenia vo výraznej miere zasahovali do rozpočtov samospráv avšak neboli kompenzované. „Novému pánovi premiérovi sme deklarovali záujem žúp o spoluprácu s vládou odborníkov. Politika sa predsa formuje aj na úrovni regionálnej samosprávy, a preto je dôležité, aby dochádzalo k chápaniu potrieb regionálnych aktérov a ich zohľadňovaniu pri nastavovaní efektívnych politík na celonárodnej úrovni,“ povedal predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Okrem iného diskutovali aj o problematike odpustenia covidových pôžičiek, presune nevyčerpaných eurofondových zdrojov z dobiehajúceho programového obdobia či komplexnej reforme verejnej správy. Na záver stretnutia sa obidve strany dohodli, že SK 8 v blízkej dobe pripraví memorandum o spolupráci s novou vládou.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu