Spoluprácou a sieťovaním krajov ku kvalitnému rozvoju mladých ľudí

Dátum: 18.03.2024

V dňoch 12.-13. marca sa v Piešťanoch konalo prvé pracovné stretnutie samosprávnych krajov, Ministerstva školstva, a Národného inštitútu vzdelávania a mládeže na tému práca s mládežou.

Zástupcovia samosprávnych krajov spoločne identifikovali najväčšie výzvy v oblasti práce s mládežou na území jednotlivých krajov a zároveň predstavili najväčšie úspechy, ktoré sa im v tejto oblasti podarili.

Ďalšie témy stretnutia:

  • zistenie aktuálnej situácie v oblasti práce s mládežou v krajoch, výmenu skúseností medzi krajmi v oblasti práce s mládežou,
  • prezentáciu úloh vyplývajúcich zo Stratégie SR pre mládež do roku 2028,
  • aktuálne novinky v oblasti práce s mládežou z národnej úrovne,
  • výstupy a činnosť Medzirezortnej pracovnej skupiny pre štátnu politiku v oblasti mládeže MŠVVaM SR pre mládež,
  • rozvoj spolupráce krajov s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže,
  • informácie o novom projekte pre kraje „Regionálne analýzy a partnerstvá pre mladých“ Ministerstva školstva.

Zdieľaním dobrej praxe a vzájomnou spoluprácou dokážu kraje skvalitňovať podmienky pre rozvoj mladých ľudí a ich pripravenosť nielen na trh práce, ale aj hodnotnejší osobný život.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu