Vodík môže zohrať dôležitú úlohu pri riešení energetických a klimatických problémov regiónov Slovenska

Dátum: 17.01.2023

Predstavitelia združenia samosprávnych krajov SK 8 v piatok 13. januára 2022 rokovali s výkonným riaditeľom Európskeho partnerstva pre čistý vodík Bartom Biebuyckom a predsedom Národnej vodíkovej asociácie Slovenska (NVAS) Jánom Weiterschützom. Témou rozhovoru bol potenciál vodíka riešiť súčasné aj budúce energetické a klimatické problémy regiónov Slovenska. 

„Stojíme na prahu zelenej a digitálnej transformácie. Očakáva sa, že nezastupiteľnú rolu v nej zohrá vodík. Má tiež potenciál riešiť súčasné aj budúce energetické a klimatické problémy regiónov Slovenska. Preto sa ako predstavitelia krajov aktívne zaujímame o príležitosti, ktoré tento prvok prináša. Župy podporujú presadzovanie využívania vodíkových technológií, a to najmä v oblasti prímestskej autobusovej dopravy, ktorej sú objednávateľom,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič. 

V širších súvislostiach má výroba zeleného a modrého vodíka, ako aj využívanie vodíkových technológií potenciál posilniť mieru energetickej nezávislosti od importu fosílnych palív z Ruskej federácie, a tým zvýšiť energetickú bezpečnosť Slovenskej republiky. Môže tiež výrazne prispieť k dosiahnutiu klimatických cieľov Európskej únie v súlade s Parížskou deklaráciou. 

Ako doplnil výkonný riaditeľ Európskeho partnerstva pre čistý vodík Bart Biebuyck, „vodíkové hospodárstvo je na prudkom vzostupe a čelní výrobcovia vodíkových komponentov hľadajú lokality pre výstavbu svojich závodov v členských štátoch Európskej únie. To je šanca pre slovenské kraje prilákať zahraničných investorov v tomto segmente. Dôležitá bude ich schopnosť adaptovať stredoškolské vzdelávanie na potreby trhu práce.“ 

V septembri minulého roka vznieslo združenie SK 8, ako aj Košický a Trnavský samosprávny kraj, pripomienky k návrhu Akčného plánu Národnej vodíkovej stratégie (NVS). Tými najzásadnejšími z nich sa dožadovali zaradenia samosprávnych krajov a entít s ich účasťou medzi inštitúcie spolupracujúce pri napĺňaní opatrení Akčného plánu NVS, a to predovšetkým v oblastiach prímestskej autobusovej dopravy a stredoškolského vzdelávania. Akceptovanie vznesených pripomienok Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky môže prispieť k efektívnejšiemu naplneniu opatrení vyplývajúcich z Akčného plánu NVS.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu