Vláda nemôže viac financovať svoje priority z rozpočtov samospráv

Dátum: 18.05.2022

Predstavitelia združenia samosprávnych krajov SK 8 rokovali v utorok 17. mája 2022 s predsedom vlády SR Eduardom Hegerom o vplyve pripravovaného zvýšenia daňového bonusu na deti a ďalších vládnych opatrení na financovanie krajov. Na návrh SK 8 sa diskusie zúčastnil aj podpredsedu vlády a minister financií SR Igor Matovič a zástupcovia Únie miest Slovenska a Združenia miest a obcí Slovenska. Ako uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič, k dohode nedošlo.

„Predmetom rokovania bola budúcnosť samospráv, ktorá je opäť ohrozená. Nemôžeme viac tolerovať, že vláda a parlament zasahujú do rozpočtov krajov, miest a obcí. Zvýšenie daňového bonusu je ďalším z opatrení, ktorými sa financujú vládne priority z cudzieho vrecka. Tým sa porušuje dohoda zakotvená v zákone, že samospráva je financovaná z dane z príjmu fyzických osôb. Tieto zdroje sú určené na verejné služby. Ak na ne chce niekto siahať, má dve možnosti. Buď nech to vykompenzuje, čo je nesystémové. Alebo nech povie, ktoré služby majú samosprávy prestať poskytovať, ktorú cestu neodhrnúť alebo v ktorej škole stlmiť kúrenie,“ vyzval predseda Viskupič.

Zvýšenie daňového bonusu bude mať negatívny vplyv na výšku výberu dane z príjmu fyzických osôb, ktorej podiel je hlavným zdrojom príjmov samospráv. Odhadovaný výpadok v stovkách miliónov eur ročne môže ohroziť ich fungovanie, respektíve rozsah i kvalitu nimi poskytovaných verejných služieb v oblasti sociálnej starostlivosti, regionálnej kultúry, stredného školstva prímestskej autobusovej dopravy či správy ciest II. a III. triedy.

„Zvýšenie daňového bonusu spôsobí masívny zásah do financovania kompetencií samospráv. Prestaneme opravovať cesty, zastavíme rekonštrukcie stredných škôl či domovov sociálnych služieb. Čo je ešte horšie, ohrozené budú najmä najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov. Aby sme vôbec zabezpečili základný chod našich zariadení, budeme musieť navyšovať poplatky pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb, zvýšia sa aj platby za bývanie na stredoškolských internátoch. Nebudeme môcť investovať do rozvoja kraja, pretože jednoducho nebudú peniaze na navyšovanie kapacít v škôlkach, školách, domovoch pre seniorov či zariadeniach sociálnych služieb. Šetrenie sa bezpochyby dotkne aj dotácií na šport, kultúru či mládež," upozornil bratislavský župan Juraj Droba.

Podľa názoru SK 8 má vláda SR všetky možnosti na to, aby našla zdroje na financovanie svojich priorít niekde inde ako v rozpočtoch samospráv. Pokračovanie v praxi jednostranných zásahov do rozpočtov krajov bez konzultácie a kompenzácie považuje za neudržateľné porušovanie svojej fiškálnej autonómie, ktorá je garantovaná aj Európskou chartou miestnej samosprávy.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu