Vďaka samosprávam sa Plán obnovy dostáva bližšie k ľuďom

Dátum: 01.06.2023

Regióny majú dôležité postavenie v Pláne obnovy a ich aktívne zapojenie úzko súvisí s celkovým úspechom tohto projektu. Zástupcovia samospráv sa dnes k tejto téme stretli s predstaviteľmi vlády SR.Cieľom stretnutia bolo poskytnúť aktuálne informácie v súvislosti s realizáciou Plán obnovy a odolnosti najmä vo vzťahu k územnej samospráve. Aktuálne je pre samosprávy otvorených 13 výziev s celkovou alokáciou 528 miliónov, a to konkrétne na budovanie kapacít škôl, obnovu historických budov, rozšírenie kapacít komunitnej starostlivosti, ako aj podporu ambulancií všeobecných lekárov.

„Samosprávy sú kľúčovým partnerom pre efektívnu a úspešnú realizáciu plánu obnovy a odolnosti. Slovensko dnes patrí medzi európskych lídrov v napredovaní plánu obnovy. Máme už vyplatené dve žiadosti o platbu a spustených desiatky výziev za vyše dve miliardy eur. Je pre mňa prioritou pokračovať v tomto dobre nastavenom tempe, preto sa teším, že zástupcovia samospráv priniesli konštruktívny dialóg, ktorý pomôže v lepšej realizácii plánu obnovy,“ povedala podpredsedníčka vlády pre plán obnovy a odolnosti a využívanie eurofondov Lívia Vašáková.

Sme veľmi radi, že prebieha konštruktívna komunikácia s predstaviteľmi vlády SR. Je však nevyhnutné, aby celý proces vyhodnotenia žiadostí prebiehal efektívnejšie a rýchlejšie.Považujeme za dôležité, aby sa v najbližšom období presne stanovili deliace línie, ako aj synergie medzi dvoma finančnými mechanizmami, a to Plánom obnovy a odolnosti a Programom Slovensko.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu