Spolu so SIEA zvýšime energetickú sebestačnosť regiónov

Dátum: 19.06.2023

Na minulotýždňovom zasadnutí Zhromaždenia SK8 podpísali (pod)predsedovia všetkých krajov memorandum o spolupráci so Slovenská inovačná a energetická agentúra, vďaka ktorému vznikne 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky.Je to šanca pre regióny mať na svojom území trvalú kvalifikovanú oporu pri dosahovaní cieľov uhlíkovej neutrality. A zároveň príležitosť pre špecialistov z oblasti energetiky, stavebníctva a dopravy, ktorí chcú pomôcť svojim regiónom lepšie plánovať opatrenia zvyšujúce ich energetickú sebestačnosť."

Odborné energetické kapacity v regiónoch zanalyzujú potrebu energie a posúdia, do akej miery ju možno znížiť a pokryť udržateľným spôsobom z dostupných obnoviteľných zdrojov. Memorandum o spolupráci s SK8 je základným krokom," uviedol generálny riaditeľ SIEA, Stanislav Jurikovič.V prvej fáze plánuje SIEA otvoriť vo všetkých krajských mestách pracoviská, ktoré pripravia odbornú a metodickú podporu pre 22 regionálnych centier udržateľnej energetiky. Tie budú vznikať postupne od septembra 2024 v úzkej spolupráci so župami.

Vybudovanie centier udržateľnej energetiky je jedným z opatrení v Integrovanom národnom klimatickom a energetickom pláne na roky 2021 - 2030. Financovanie centier bude zabezpečené predovšetkým z európskych a národných zdrojov prostredníctvom pripravovaného národného projektu Kapacity pre regióny z Programu Slovensko.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu