Spoločným cieľom je zabezpečenie zachovania rozsahu, kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti

Dátum: 11.04.2023

Zástupcovia samosprávnych krajov sa 3.apríla stretli s predstaviteľmi Ministerstva zdravotníctva SR a diskutovali na viaceré dôležité témy v zdravotníckej oblasti.

Združeniu SK8 bol zo strany ministerstva predstavený zoznam povinných aj doplnkových programov pre jednotlivé nemocnice na základe kategorizácie nemocníc, pričom sa k tejto téme kompetentní stretnú opäť vo štvrtok. Dovtedy župy využijú čas na analýzu materiálu, jeho pripomienkovanie ako aj na diskusiu s predstaviteľmi nemocníc na území žúp. Okrem toho bola bodom programu reforma ambulantného sektora, kde ministerstvo prijalo pripomienky krajov k aktuálne vyhlásenej výzve, zároveň aj ich návrh k rozšíreniu o novú výzvu a čerpanie financií z Plánu obnovy, a to pre lekárov špecialistov.

Zástupcovia krajov informovali aj o záveroch marcového rokovania Združenia SK 8, ktorého predmetom bol spôsob predpisovania liekov pre pacientov v súvislosti s novelou o liekoch a zdravotníckych pomôckach. V závere stretnutia pripomenuli, že ich odbory zdravotníctva veľmi intenzívne suplujú plnenie povinností zdravotných poisťovní, ktoré im vyplýva zo zákona a požiadali ministerstvo o spoluprácu pri hľadaní riešenia, ktoré bude prioritne v prospech pacientov. Zhodli sa, že neoddeliteľnou súčasťou pri tvorbe reformy, ktorá musí byť v prvom rade orientovaná na pacienta je aj intenzívna a koordinovaná komunikácia členov ministerstva a samosprávnych krajov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu