SK8 a ZMOS sa podpísali k silnému partnerstvu v spoločnej deklarácii

Dátum: 21.06.2023

Na piatkovom spoločnom stretnutí podpísali združenia Samosprávne kraja Slovenska (SK8) a Združenie miest a obcí Slovenka (ZMOS) historické partnerstvo územnej samosprávy. Deklaráciou partnerstva územnej spolupráci potvrdili spoločný záujem samospráv intenzívne spolupracovať na rozvoji fungovanie obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenskej republiky.

ZMOS a Združenie SK8 sa 16. júna 2023 podpísali k silnému spoločnému partnerstvu, ktorým je Deklarácia partnerstva územnej samosprávy. Podľa slov predsedu združenia SK8 Jozefa Viskupiča, „je to dôkazom toho, že samospráva ťahá za jeden povraz.“  V spoločnej deklarácii sa zaväzujú k štrnástim princípom s cieľom narastajúcej potreby budovania široko koncipovaného partnerstva a jeho možného pozitívneho vplyvu na každodenné fungovanie obcí, miest a samosprávnych krajov Slovenskej republiky.„ZMOS považuje Združenie SK8 za prirodzeného a kľúčového partnera. Mestá a obce samotné sú súčasťou samosprávnych krajov, ako aj predstavitelia miest a obcí sú súčasťou krajských zastupiteľstiev, a preto spolupráca je prirodzená s cieľom obhajovať záujmy našich občanov toho istého územia“, uviedol predseda ZMOS Jozef Božik po podpise deklarácie.

ZMOS obhajuje a podporu existenciu ôsmich samosprávnych krajov a odmieta akékoľvek úvahy o ich rušení. Predseda Jozef Božik podotkol: „Máme vybudované partnerstvá na implementáciu integrovaných územných stratégií a chceme, aby pri reforme územnej samosprávy boli posilnené samosprávne kraje“.

Podľa predsedu SK8 Jozefa Viskupiča samospráva za posledné desiatky rokov ukázala, že je stabilizačným prvkom slovenskej spoločnosti. „Práve mestá, obce a samosprávne kraje majú dôveru občanov. Sú to subjekty, na ktoré sa vedia občania spoľahnúť. Spoločne sme pripravení pomáhať ľuďom v území“.V deklarácii sa združenia dohodli a zaviazali k viacerým bodom. Spoločne budú podporovať členenie regionálnej samosprávy na osem krajov. ZMOS bude presadzovať spoločné požiadavky v Hospodárskej a Sociálnej Rade SR a z hľadiska perspektívy podporovať samosprávne kraje, aby sa stali súčasťou Tripartity. Podporovať a presadzovať doložku vplyvu na samosprávu v každej legislatíve dotýkajúcej sa záujmov miest, obcí a regiónov, tak ako je to v prípade existujúcej doložky vplyvu na štátny rozpočet.

Jedným z ďalších zo spoločných záujmom združení je spoločne obhajovať a presadzovať systematickú medziobecnú spoluprácu, zriadenie centier zdieľaných služieb a odstupňovanie kompetencií medzi miestnymi samosprávami, ako i integrovaný model verejnej správy. Podľa združení je deklarácia dôkazom, že združenia sú pripravené hľadať spoločné témy, ktoré ich spájajú, pre vyvážený a udržateľný rozvoj regiónov a pre blahobyt svojich občanov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu