SK 8 vyzýva na zvolanie komisií na tému reformy verejnej správy

Dátum: 20.07.2021

SK 8, združenie samosprávnych krajov, považuje reformu verejnej správy za podmienku modernizácie Slovenska, ako aj jeho obnovy po pandémii ochorenia Covid-19. Svoje konkrétne návrhy združenie adresovalo vznikajúcej vláde Slovenskej republiky po ostatných voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Väčšina z nich bola zapracovaná do programového vyhlásenia vlády Igora Matoviča a neskôr Eduarda Hegera. Odvtedy však združenie neeviduje posun v príprave dlho odkladaného dokončenia decentralizácie.

Podľa predsedu SK 8 a trnavského župana, „SK 8 presadilo zámer na vytvorenie poradného orgánu vlády v gescii Štefana Holého, Komisie na štrukturálnu reformu verejnej správy. Paralelne sme iniciovali aj vznik pracovnej skupiny pri Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, ktorému predsedá Jozef Lukáč. Po vyše roku však ešte ani jeden z týchto orgánov nie je založený. Preto by sme uvítali, aby začali fungovať čo najskôr aj za aktívnej účasti SK 8.“Aj pretrvávajúca pandémia poukázala na veľké množstvo kompetencií, ktorými disponuje štátna správa, ale i na to, že mnohé z nich vedia samosprávy vykonávať rýchlejšie a efektívnejšie, a to i v súčasne platnom územno-správnom členení. Aby výsledkom reformy verejnej správy bola skutočná decentralizácia štátnej správy, prerozdelenie kompetencií medzi štát, kraje, mestá a obce by mal byť sprevádzaný aj adekvátnou úpravou financovania samospráv.

Vo svojom návrhu reformy verejnej správy SK 8 čerpá z overených skúseností krajín s podobnými podmienkami a históriou, ako má Slovenská republika. Za inšpiratívny považuje spojený model zavedený v Českej republike, kde úlohy zrušených okresných úradov vykonáva obecná a regionálna samospráva. SK 8 v tejto súvislosti navrhuje presun kompetencií okresných úradov, na čele ktorých stoja menovaní prednostovia, bližšie k ľuďom, teda na samosprávy. Priamo volení starostovia, primátori a župani totiž majú najvyššiu demokratickú legitimitu na realizáciu všestranného rozvoja spravovaného územia.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu