SK 8 v Topoľčiankach bola o cestách, rekreačných poukazoch a čerpaní eurofondov

Dátum: 16.04.2019

„Chceme diskutovať s vládou o tom, že by bol vytvorený Fond rozvoja cestnej infraštruktúry, ktorý by každoročne prispieval na financovanie rekonštrukcií ciest II. a III. triedy a miestnych komunikácií a vo zvýšenej miere by zabezpečil aj rekonštrukciu ciest I. triedy," povedal predseda SK8 Jozef Viskupič. Témou rokovania bola tiež integrácia verejnej dopravy a problematika modernizácie železničnej infraštruktúry v regiónoch. SK8 chce poskytnúť obyvateľom krajov efektívnu verejnú dopravu, kde nebudú súbežne jazdiť poloprázdne vlaky a autobusy, a práve táto doprava bude atraktívnou alternatívou osobnej automobilovej doprave.  

„SK8 chce tiež s ministerstvom školstva hovoriť o dofinancovaní výdavkov súvisiacich s poskytovaním príspevku na rekreáciu stredným školám na rok 2019, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov. Chceme zároveň zlepšiť situáciu v čerpaní eurofondov a aktívne vstupovať do prípravy ďalšieho programového obdobia na roky 2021 - 2027," doplnil J. Viskupič. Po piatich rokoch aktuálneho programového obdobia je čerpanie, v rámci programu IROP k 31.12. 2018, na úrovni 12,10%. SK8 má návrhy, o ktorých chce diskutovať s Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a hľadať efektívne riešenia.

Združenie krajov sa na rokovaní tiež dohodlo, že bude žiadať Ministerstvo zdravotníctva SR o navýšenie paušálnej úhrady za poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu