SK 8: Rozhodnutie Únie miest Slovenska ohrozuje prípravu eurofondov v novom programovom období

Dátum: 07.12.2020

SK 8 v reakcii na odstúpenie Únie miest Slovenska od „Memoranda o spolupráci“ medzi SK 8, Združením miest a obcí Slovenska, Úniou miest Slovenska a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (dnešným Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) zo dňa 7. januára 2020 vyhlasuje, že k podpisu memoranda došlo po niekoľkomesačných rokovaniach medzi partnermi.

Samosprávne kraje združené v SK 8 vždy postupovali k zostavovaniu rád partnerstva férovo a transparentne. Tie v jednotlivých krajoch vznikli zdola, medzi obcami, mestami a krajmi, so zapojením štátnej správy a sociálno-ekonomických partnerov.

SK 8 zároveň oceňuje vznik memoranda, ktoré deklaruje vôľu signatárov memoranda spolupracovať, ako aj doterajšiu spoluprácu na jeho báze. V rámci prípravy rád partnerstva, štatútov a vstupných správ, ktoré vedú k riadnemu čerpaniu eurofondov v novom programovom období, sme v štádiu prípravy, kedy môžeme deklarovať územné zhody vo všetkých krajoch – vo viacerých už rady partnerstva vznikli, v ostatných sa tak udeje čoskoro. To sa týka špeciálne aj rokovaní o etablovaní celkov územného mestského rozvoja – jadrových miest a okolitých obcí, teda najmä krajských a veľkých miest.

Krok Únie miest Slovenska vypovedať „Memorandum o spolupráci“ považujeme za prekvapujúci a ohrozujúci začiatok čerpania eurofondov, ktoré je odkázané na územnú dohodu, ochotu spolupracovať a prijímať rozhodnutia zdola, konsenzom. Vypovedanie memoranda, ktoré bolo vystavané na deklarácii vôle spolupracovať, vnímame ako rozhodnutie Únie miest Slovenska atakovať tento základný atribút, čiže vyhlásenie neochoty spolupracovať.

Trvalo niekoľko rokov, aby samospráva presvedčila vládu Slovenskej republiky o potrebe regionálneho manažmentu čerpania eurofondov, a keď sa tento proces podaril s vládou a Európskou komisiou dohodnúť a postupnými krokmi sa realizuje, tak ho jeden z hráčov v území začína trestuhodne ohrozovať jednostrannými krokmi, za ktoré vypovedanie memoranda o spolupráci v území považujeme.

V záujme riadneho začiatku čerpania nových eurofondov, a v tomto období už aj pre krátkosť času, odmietame návrat do predchádzajúcich fáz rokovaní o nastavení eurofondovej architektúry, v ktorej by centrálnu úroveň riadenia zdrojov určených pre regióny znova ovládol štát. Odmietame návrat k takzvaným dopytovo orientovaným výzvam. Regionálne peniaze majú patriť obciam, mestám a krajom.

Po tomto kroku otvorene hovoríme, že konanie Únie miest Slovenska ohrozuje prípravu Partnerskej dohody na roky 2021 až 2027. Týmto preto vyzývame Úniu miest Slovenska na rozvážne a zodpovedné konanie voči obyvateľom našich regiónov a urýchlené hľadanie dohody medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Združením miest a obcí Slovenska a SK 8.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu