SK 8 obhajuje záujmy obyvateľov samosprávnych krajov už 15 rokov

Dátum: 28.05.2021

SK 8 funguje už 15 rokov. Združenie samosprávnych krajov bolo založené 16. mája 2006 v Bratislave, keď boli schválené aj jeho stanovy. Oficiálne vzniklo 29. mája 2006 po registrácii Okresným úradom Trnava. 

„SK 8 existuje už 15 rokov. Hoci združenie vzniklo v roku 2006, v minulosti bolo pomerne neaktívne. Činnosť združenia sme sa preto aj s novou župankou a županmi rozhodli rozprúdiť v januári 2018. Teší ma, že sa stávame relevantným partnerom vláde, parlamentu a štátnym orgánom a inštitúciám. Vďaka iniciatíve sa nám podarilo v prospech obyvateľov regiónov ovplyvniť viaceré zákony, napríklad v oblasti verejnej dopravy alebo krízového riadenia,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič. 

Ambíciou krajov je zaviesť tradíciu pravidelného dialógu s vládou Slovenskej republiky. Aktuálne sa zameriava predovšetkým na prípravu reformy verejnej správy, ktorá by podľa SK 8 mala byť postavená na princípoch decentralizácie, subsidiarity a fiškálnej autonómie krajov. Úpravou by malo prejsť rozdelenie kompetencií medzi štát, samosprávne kraje a obce, ako aj spôsobu financovania samospráv. Výzvou pre kraje je aj príprava efektívneho čerpania európskych zdrojov v rámci programového obdobia 2021-2027 a z Fondu obnovy. 

„Pretrvávajúca pandémia poukázala aj na akcieschopnosť samospráv vrátane tých regionálnych. Od toho sa chceme odraziť v pripravovanej reforme verejnej správy. Sme totiž presvedčení, že kompetencie v mnohých oblastiach by pri efektívnejšej organizácii vecí verejných mohla vykonávať samospráva lepšie, adresnejšie, pružnejšie, hospodárnejšie a zo svojej podstaty bližšie k ľuďom,“ skonštatoval Viskupič. 

Od roku 2018 má SK 8 kanceláriu, ktorá zabezpečuje odborné, organizačné, administratívne, hospodárske a technické úlohy súvisiace s jeho činnosťou. Následne boli v priebehu roka 2019 vytvorené odborné, metodické a iniciatívne orgány, takzvané „sekcie”, pre oblasti identické s pôsobnosťou samosprávnych krajov, teda finančná, kultúrna, sociálna, dopravná, školská, zdravotnícka, energetická, regionálna a kohézna sekcia. Najnovšou je hospodárska sekcia. Združenie v novembri 2019 zorganizovalo premiérovú konferenciu na tému budúcnosti regionálnej samosprávy. 

Združenie komunikuje s ostatnými organizáciami reprezentujúcimi samosprávy a nadviazala spoluprácu s Asociáciou krajov Českej republiky. 

Členmi združenia SK 8 sú predsedovia samosprávnych krajov. Aktuálnym predsedom SK 8 je Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja. Podpredsedami SK 8 sú Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja a Milan Majerský, predseda Prešovského samosprávneho kraja.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu