SK 8: Eurofondy určené pre regióny musia zostať v krajoch

Dátum: 01.07.2019

Predsedovia samosprávnych krajov dôrazne nesúhlasia so zámerom vlády prerozdeliť záväzok na rok 2019 z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) do Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II). Župani naďalej  deklarujú vôľu rokovať s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka  o tejto téme.

„Peniaze z IROP sú určené na budovanie a modernizáciu ciest, do oblastí vzdelávania, zdravotníctva či sociálnych služieb, alebo na rozvoj kultúry v regiónoch a tak to musí aj ostať,“ povedal Jozef Viskupič, predseda SK 8 a trnavský župan.

Župani sa tiež zhodli na spoločnom postupe pri tvorbe politiky súdržnosti Európskej únie pre roky 2021 – 2027, a to pri formovaní nariadení Európskou komisiou, pri tvorbe národných dokumentov potrebných pre čerpanie európskych fondov a formovaní dokumentov k územnej spolupráci. „Združenie SK8 nesúhlasí s návrhom vytvárania novej úrovne „tzv. mestských funkčných regiónov“ a ich centier pre účely nastavenia kohéznej politiky po roku 2021-2027 a zároveň žiada zastavenie tejto iniciatívy,“ doplnil J. Viskupič. Združenie SK 8 vyjadruje zásadný nesúhlas so zámerom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za klub Most-Híd, ktorí predkladajú na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorá má negatívny dopad na rozpočty VÚC.

Navrhovatelia o zámere nerokovali so zástupcami krajov ani so zástupcami miest a obcí. Z dôvodu, že tento návrh je poslanecký, neprebehlo k nemu ani pripomienkové konanie, čo považujú župy pri dopadoch na ich rozpočty za neprijateľné. Župani sa tiež zhodli na potrebe otvorenia diskusie s Ministerstvom zdravotníctva SR a navýšení počtu študentov prvého ročníka medicína. Neriešenie nedostatočného počtu študentov môže v priebehu niekoľkých rokov spôsobiť vážne problémy v sektore zdravotníctva.   

Na rokovaní k téme sociálnych služieb sa zúčastnila aj verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová, ktorá tiež informovala županov o svojej činnosti.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu