SK 8: Chceme sa čo najskôr stretnúť s novým ministrom zdravotníctva a zefektívniť očkovanie

Dátum: 07.04.2021

Zároveň ho požiadal o stretnutie v čo najkratšom čase s cieľom nájsť spôsob, ako zrýchliť a zefektívniť proces očkovania populácie proti ochoreniu Covid-19.Samosprávne kraje sa už vyše roka podieľajú na manažmente koronakrízy. Zabezpečujú predovšetkým distribúciu ochranných prostriedkov do ambulanciía zariadení sociálnych služieb bez ohľadu na ich zriaďovateľa.

Od 11. februára 2021 sú poverené koordináciou očkovania na svojom území. Na základe doterajších skúseností s centrálnym objednávacím systémom na očkovanie, župy žiadajú, aby im bolo umožnené určovať počty prihlásených na jednotlivé dni, ako aj kontrolovať ich zoznamy pred odoslaním SMS správ s konkrétnym termínom očkovania, za čo zodpovedá Národné centrum zdravotníckych informácií.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu