Samosprávne kraje vítajú dobré hodnotenie spolupráce zo strany miestnych samospráv

Dátum: 02.02.2021

Z prieskumu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyplýva, že takmer tri štvrtiny obcí a miest pozitívne hodnotí svoju komunikáciu so samosprávnymi krajmi pri príprave programového obdobia na obdobie rokov 2021 až 2027 a tvorbe stratégií a partnerstiev, na ktorých bude založené čerpanie nových eurofondov.

„Veľmi kladne hodnotím výsledky prieskumu ZMOS. Po niekoľkých úspešne zvládnutých kolách plošného testovania ide o ďalší z dokladov otvorenej komunikácie a efektívnej spolupráce medzi krajmi, mestami a obcami. Našim spoločným cieľom je, aby sa nové eurofondy konečne dostali tam, kde patria, teda do regiónov. Ich čerpanie potrebujeme jednoznačne zrýchliť a zefektívniť. Teší ma, že o zmysluplnosti integrovaných územných investícií budú rozhodovať kompetenčne posilnené rady partnerstva na úrovni krajov, ktorých prirodzenou súčasťou sú aj zástupcovia miestnej samosprávy,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Osem rád partnerstva vzniklo na úrovni samosprávnych krajov. Súčasťou každej z nich je komora miestnej územnej samosprávy, v ktorej sa obce a mestá reprezentujú sami alebo prostredníctvom svojich regionálnych združení.

Združenie SK 8 je zároveň pripravené diskutovať o záveroch prieskumu so zástupcami ZMOS s cieľom rozšíriť a prehĺbiť spoluprácu medzi samosprávnymi krajmi, mestami a obcami.

Prieskum realizovalo ZMOS v čase od 27. novembra 2020 do 15. januára 2021 na reprezentatívnej vzorke 505 respondentov. Viac informácií o prieskume je k dispozícii na https://www.zmos.sk/komunal-sa-aktivne-pripravuje-na-nove-eurofondy--oznam/mid/405616/.html.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu