Samosprávne kraje sa oficiálne stanú orgánmi krízového riadenia

Dátum: 16.01.2021

Združenie SK 8 presadilo posilnenie úlohy samosprávnych krajov v oblasti krízového riadenia štátu. Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok 14. januára 2021 prijali novely zákonov číslo 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu a 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, čím sa vyššie územné celky aj oficiálne zaradili medzi orgány krízového riadenia. Krízový štáb vyššieho územného celku tak už nebude len koordinačným orgánom krízového riadenia, ale stáva sa jeho subjektom.

„Pri pohľade do zákonov sa doposiaľ zdalo, že župy sú vynechané z krízového riadenia štátu. Aj naše efektívne reakcie počas aktuálnej pandémie však dokázali, že sme jeho dôležitou súčasťou na celokrajskej a národnej úrovni. Teší ma, že sa nám tento fakt podarilo presadiť do schválených noviel zákonov. Oficiálne sme sa stali orgánmi krízového riadenia s definovanými právami, ale aj povinnosťami,“ povedal predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Minimálne od začiatku prvej vlny pandémie ochorenia Covid-19 sú župy de facto súčasťou krízového riadenia a aktívne sa podieľajú na koordinovaní boja proti šíreniu nového koronavírusu na území krajov.

„Po výmene vlády sme sa konečne stali členmi ústredného krízového štábu a pandemickej komisie vlády. Podieľame sa preto na navrhovaní a prijímaní opatrení na krajskej i celoštátnej úrovni. Čerpáme pri tom z praktických skúseností. Naše konštruktívne odporúčania často korigujú predstavy rezortov,“ doplnil Viskupič.

Napriek absencii kompetencií a vyčleneniu financií zabezpečujú niektoré úlohy alebo ich časti. Ide o napríklad o spravodlivú distribúciu ochranných prostriedkov zo štátnych zásob pre všetky zariadenia sociálnych služieb v kraji, teda župné, obecné, mestské i neverejné, ako aj pre ambulancie lekárov.

Šéf združenia samosprávnych krajov pre kontext uviedol, že „aktuálne posilnenie postavenia krajov vnímam ako začiatok reformy verejnej správy. V krízovej situácii sme začali úpravou našich kompetencií v krízovom riadení. Na ostatnom rokovaní zúženého ústredného krízového štábu (v pondelok 11. januára 2021) som podpredsedovi vlády pre legislatívu vzniesol požiadavku, aby čím skôr zvolal komisiu na prípravu dlho odkladanej reformy, k čomu ho na podnet SK 8 zaväzuje programové vyhlásenie vlády.“

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu