Samosprávne kraje sa chcú s ministerstvom dohodnúť na financovaní strát spôsobených koronakrízou

Dátum: 23.06.2020

Dofinancovanie strát krajských samospráv z obdobia koronakrízy bola jednou z hlavných tém, o ktorých na štvrtkovom rokovaní v Banskej Bystrici diskutovali predsedovia samosprávnych krajov združení v SK8.

Ako uviedol predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič, zástupcovia SK8 chcú uzavrieť s ministerstvom financií dohodu o spôsobe financovania jednotlivých krajov. Tzv. proticyklické opatrenia by mohli adresne pomôcť rozbehu ekonomiky v regiónoch. Ako ďalej dodáva "vzhľadom na rysujúce sa výpadky príjmov, kde jediná daň, ktorá tvorí financovanie samosprávnych krajov, je daň z príjmu fyzických osôb, môže byť jej výber do budúcna veľmi nepredvídateľný."

Zástupcovia SK 8 sa zaoberali aj optimalizáciou regionálneho školstva a preto si na rokovanie prizvali aj ministra Branislava Gröhlinga (SaS). "Ako ministerstvo by sme boli veľmi radi súčinní s krajmi, aby sme posúvali školstvo ďalej a vytvárali kvalitný stupeň vzdelania pre mladých ľudí,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu. "Kraje sú najväčším zriaďovateľom stredných škôl na Slovensku. Hustota siete týchto škôl dlhodobo nekorešponduje s demografickým vývojom. Racionalizácia siete by mala preto priniesť štátu úspory a aj preto ju dlhodobo odporúčajú aj vládni analytici."

Peniaze ušetrené prípadným znížením počtu škôl v sieti chcú ministerstvo školstva a samosprávne kraje nasmerovať späť do škôl – ako investície. „Je to o tom, aby sme vedeli lepšie zaplatiť učiteľov, aby sme vedeli lepšie vybaviť školy, aby každá škola mala jedáleň, knižnicu či telocvičňu a na to by mali byť používané ušetrené financie,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling. „Budeme chodiť do regiónov a vysvetľovať na zastupiteľstvách aj rodičom, prečo je dobré niektoré stredné školy zlúčiť,“ dodal na adresu pomoci samosprávam.

Zástupcovia krajov na čele s predsedom zoskupenia SK8 Jozefom Viskupičom rokovali s ministrom školstva aj o bezpečnosti na školách po vrútockej tragédii. Minister B. Gröhling župám prisľúbil metodiku vypracovanú v spolupráci s ministerstvom vnútra a Akadémiou Policajného zboru v Bratislave. „Budeme sa snažiť vyškoliť personál ako sa chovať v týchto situáciách,“ dodal šéf rezortu školstva.
Ďalšími témami rokovania bola reforma verejnej správy, návrh nového zákona o verejnej regionálnej doprave či podpora cestovného ruchu.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu