Samosprávne kraje pripravili novelu zákona o cestnej doprave

Dátum: 23.03.2021

Na schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky ho predložila skupina poslancov pod vedením predsedu Výboru Národnej rady SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jozefa Lukáča.

„Neustále hľadáme riešenia na zlepšovanie kvality života obyvateľov regiónov. Zabezpečovanie prímestskej autobusovej dopravy je jednou z najmohutnejších kompetencií samosprávnych krajov. Cieľom tohto návrhu novely zákona je posilnenie právomocí žúp ako objednávateľov dopravných služieb. SK 8 v lete minulého roka iniciovalo vytvorenie pracovnej skupiny, v ktorej malo zastúpenie aj ministerstvo dopravy. Som veľmi rád, že sme našli riešenie, ktoré je predložené ako poslanecký návrh v snahe zrýchliť proces schvaľovania,“ uviedol predseda združenia SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Diskusia o úprave zákona o cestnej doprave začala na úrovni SK 8 v marci 2020 a pokračovala aj so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR od augusta 2020. Kraje vychádzali z praxe a navrhli doplniť kompetencie objednávateľa dopravných služieb vo verejnom záujme.

„Ide o narovnanie pozície objednávateľov dopravy a dopravcov. Chceme ochrániť obyvateľov pred situáciou, že ráno sa nedostanú do práce či k lekárovi, pretože doprava prestane jazdiť. V návrhu novely zákona je jasne stanovené, že nič také sa nesmie stať,“ vysvetlil podpredseda SK 8 a šéf Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter s tým, že zákon zavádza nové ustanovenie, ktoré bližšie definuje nástroje na zamedzenie pozastavenia dopravy a okolnosti, na základe ktorých môže objednávateľ konať. „De facto sa posilňuje pozícia samosprávnych krajov, ktoré dostanú možnosť nariadiť dopravcovi prevádzkovanie dopravy počas mimoriadnych situácií. Získame tiež právomoci vykonávať kontrolné činnosti,“ doplnil Ján Lunter. 

So zástupcami ministerstva sa županka a župani zhodli, že v rokovaniach je potrebné pokračovať smerom k tvorbe nového samostatného zákona o verejnej doprave. Ambíciu tento zákon vytvoriť už minister dopravy niekoľkokrát deklaroval. Vo viacerých krajoch prebieha alebo sa pripravuje verejné obstarávanie dodávateľa týchto služieb na najbližších 10 rokov. Nová právna úprava by ho mala zjednodušiť.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu