Samosprávne kraje oslávili 20. výročie svojho vzniku, tento rok zohrali výraznú úlohu v očkovaní

Dátum: 30.12.2021

Končiaci sa rok 2021 sa niesol v znamení výročí týkajúcich sa samosprávnych krajov. Od prvých volieb do ich orgánov totiž uplynuli dve dekády. Župy tiež oslávili 15 rokov svojej spolupráce pod hlavičkou združenia SK 8, ktoré obhajuje záujmy všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. 

Predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič v tejto súvislosti uviedol, že „za 20 rokov sa samosprávne kraje stali stabilnou súčasťou územnej samosprávy. Denne doručujú služby, ktoré sú dôležité pre obyvateľov všetkých regiónov Slovenska, či už ide o stredné školstvo, údržbu ciest II. a III. triedy alebo špecializovanú sociálnu starostlivosť. Župy sú aj spoľahlivým partnerom vlády, čo sa aktuálne ukazuje najmä pri veľkokapacitnom a výjazdovom očkovaní, ktoré koordinujú a predovšetkým zabezpečujú.

Jednotlivé kraje a SK 8 sa aktívne zapájali aj do prípravy legislatívnych zmien. Župy sa z vlastnej iniciatívy stali napríklad orgánmi krízového riadenia. V rámci nového zákona o územnom plánovaní by mali byť posilnené kompetencie krajov tak, aby mohli kraje záväzne posudzovať súlad plánu obce s plánom kraja. 

V končiacom sa roku SK 8 predstavila výsledky prieskumu verejnej mienky, z ktorých vyplýva, že rozhodovať o regionálnej politike Európskej únie by sa malo na úrovni samosprávnych krajov. Aj v tejto súvislosti sa SK 8 zasadzuje, aby rady partnerstva na úrovni každého z krajov mali vplyv na rozdelenie väčšieho balíka eurofondov v programovom období 2021-2027. Oproti navrhovaným 890 miliónom eur žiadajú 2,4 miliardy eur na modernizáciu regionálnych ciest, deinštitucionalizáciu zariadení sociálnych služieb, či výstavbu cyklotrás. Navyše sa SK 8 aktívne zapája aj do prípravy implementácie Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, z ktorého môže byť financovaná debarierizácia stredných škôl alebo zatraktívnenie prímestskej autobusovej dopravy.

„Máme jedinečnú príležitosť, ako zmodernizovať Slovensko. Samosprávne kraje sú pripravené prispieť k rýchlemu a efektívnemu čerpaniu európskych zdrojov. Sami veľmi dobre vieme, kde ich treba použiť tak, aby zlepšili život v regiónoch,“ skonštatoval predseda Viskupič s tým, že v najbližšom období očakáva zrýchlenie prípravy reformy verejnej správy. SK 8 presadzuje myšlienku dokončenia decentralizácie, s ktorou súvisí nové rozdelenie kompetencií medzi vládu, kraje a obce. Župy majú záujem prevziať kompetencie okresných úradov, predovšetkým tie, ktoré sa týkajú územného plánovania, životného prostredia a regionálneho školstva. 

Práve reforma verejnej správy je jednou z tém prehĺbenej spolupráce SK 8 so Združením miest a obcí Slovenska. Oba subjekty v rámci požadujú posilnenie fiškálnej autonómie samospráv. Odmietajú pri tom opakované zasahovanie vlády a parlamentu, ktorých predstavitelia sú podľa nedávneho prieskumu agentúry Focus pre Transparency International Slovensko dvakrát menej dôveryhodní ako starostovia, primátori a župani, do rozpočtov samospráv. Kritizujú, že sa dejú bez konzultácie a kompenzácie, čo je v rozpore s Európskou chartou miestnej samosprávy. Aktuálnym príkladom je zvýšenie financovania súkromných a cirkevných školských jedální a internátov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu