Samosprávne kraje očakávajú partnerský dialóg s vládou, keď sa rozhoduje o ich rozpočtoch

Dátum: 21.07.2020

Sociálne balíky a opatrenia predchádzajúcej vlády v podobe valorizácie platov, obedov zadarmo alebo rekreačných poukazov mali výrazne negatívne dopady na rozpočty samospráv. Už v minulosti bolo bez konzultácie so samosprávami prijaté napríklad zvýšenie odpočítateľnej položky základu dane na daňovníka. To siahlo samosprávnym krajom na jediný zdroj príjmov a malo za následok výpadok vo výške spolu 44,7 milióna eur.

Na samosprávy a jej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti by mal negatívny dopad aj zvýšenie minimálnej mzdy o 40 eur, ktoré je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V tomto kontexte považuje SK 8 návrh odborov na 13% valorizáciu miezd v rámci úpravy kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa za neprijateľný.

Združenie samosprávnych krajov SK 8 opakovane upozorňuje, že paralelne s prijímaním opatrení, ktoré majú negatívny dopad na rozpočty samospráv, musí byť zabezpečený aj spôsob ich kompenzácie. V tejto súvislosti je znepokojivé, že zavedenie pripravovaných sociálnych balíkov bolo doteraz komunikované len cez médiá a neprebehli rokovania so župami, mestami a obcami.

„Prežívame ťažké obdobie. Vítame, že vláda chce ľuďom pomôcť, ale už dnes sa dopady koronakrízy prejavujú vo výpadkoch príjmov samospráv, ktoré sa podľa vládnych ekonómov v budúcich dvoch rokoch ešte znásobia. To môže mať priamy dopad na poskytovanie verejných služieb samosprávami. Považujeme však za nešťastné, že sa o pripravovaných opatreniach dozvedáme z médií. Zdvojnásobenie daňového bonusu spôsobí župám výpadok 32 miliónov eur z daňových príjmov. Pre trnavský kraj to znamená výpadok 3,3 milióna eur, pričom zavedenie bezplatnej autobusovej dopravy u nás odhadujeme na 5,3 milióna eur. Veríme, že budeme zapojení do prípravy legislatívneho znenia ohláseného sociálneho balíku a vláda bude s nami čo najskôr rokovať,“ povedal predseda Združenia samosprávnych krajov SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Samosprávy čelia výpadkom príjmov v dôsledku koronakrízy. Vláda doteraz nepredstavila plán na ich kompenzáciu, ani spôsob preplatenia zvýšených výdavkov, napríklad na zabezpečenie preventívnych opatrení v prvej a druhej vlne pandémie ochorenia Covid-19. Bez zodpovedného postoja štátu by mohli byť samosprávy v budúcnosti donútené obmedziť niektoré verejné služby. Môže ísť napríklad o údržbu ciest a cyklotrás, pravidelnosť liniek prímestskej autobusovej dopravy, prijímanie klientov do zariadení sociálnych služieb alebo poskytovanie ubytovania a stravovania v školách.

V tejto súvislosti Ministerstvo financií SR avizovalo, že sa chce stretnúť so zástupcami SK 8 vo veci kompenzácie dopadov koronakrízy na samosprávne kraje. Prisľúbilo tiež, že bude prizývať SK 8 na rokovania pri tvorbe a úpravách legislatívy, ktorá bude mať dopad na samosprávne kraje.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu