Samosprávne kraje chcú spolupracovať na obnove poškodenej krajiny

Dátum: 16.04.2019

Košický samosprávny kraj pripravil "Memorandum o spolupráci samosprávnych krajov na obnove poškodenej krajiny Slovenska". Ide o deklaratórny dokument v ktorom predsedovia samosprávnych krajov iniciatívne pozývajú všetkých zainteresovaných lesohospodárov, poľnohospodárov, vodohospodárov, ako aj všetkých tých, ktorí spravujú, alebo zasahujú do spôsobu využívania krajiny k spolupráci na obnove prírodného dedičstva krajiny. Memorandum bude podpísané v Košiciach 13. mája 2019.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu