S ministerstvom kultúry sme začali rokovať o nových eurofondoch

Dátum: 17.09.2020

Hoci presné finančné alokácie v jednotlivých regiónoch Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ešte nezverejnilo, rokovania o prioritách obnovy kultúrnych pamiatok na pôde ministerstva kultúry začali 10. septembra 2020.

„Úvodnú debatu, na pôde ministerstva kultúry hodnotím pozitívne. Na prípravu nového programového obdobia 2021-2027 nám už veľa času nezostáva. Našim spoločným záujmom je zachovať genius loci pamiatok, ktorý priťahuje návštevníkov,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič.

Na Slovensku máme takmer 2.500 nehnuteľných  kultúrnych pamiatok, ktoré sú v narušenom alebo až dezolátnom stave. O podpore jednotlivých projektov obnovy s cieľom podpory cestovného ruchu sa bude rozhodovať v radách partnerstva, ktoré sa aktuálne zostavujú v rámci území jednotlivých samosprávnych krajov. Keďže Ministerstvo kultúry SR sa môže stať jedným z ich členov, predbežne vytipovalo 10 národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve štátu, ktoré chce zrekonštruovať.

„Ak majú byť kritériá na obnovu kultúrnych pamiatok objektívne, mali by sa v nich zohľadniť požiadavky samospráv, ale aj iných vlastníkov kultúrnych pamiatok. Dlh pamiatok, ktoré vlastní cirkev a súkromní vlastníci, je totiž o 1,3 mld. eur vyšší, ako spoločný dlh pamiatok štátu a samosprávy. Pri ich obnove by sa malo prihliadať aj na kritériá návštevnosti alebo významu kultúrnej pamiatky pre cestovný ruch,“ doplnil Viskupič.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu