Rozvoj cestovného ruchu v regiónoch v spolupráci s novým ministerstvom

Dátum: 17.04.2024

Včera sa uskutočnilo stretnutie zástupcov všetkých samosprávnych krajov s ministrom a štátnym tajomníkom novozriadeného Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Témou rokovania bola tvorba podmienok udržateľného rozvoja cestovného ruchu v územiach.

Diskusia prebiehala v nasledovných oblastiach:

  • Nástroje na finančnú podporu cestovného ruchu v regiónoch
  • Spolupráca so Slovakia Travel na podporu destinačného marketingu a leteckých liniek s cieľom prílevu zahraničných turistov
  • Systematický zber a aktívne využívanie dát z atrakcií cestovného ruchu
  • Plánované zavedenie digitálneho nástroja eVisitor na evidenciu turistov a podporu správneho rozhodovania pri riadení a rozvoji cestovného ruchu
  • Zlepšovanie dostupnosti atrakcií pre domáceho a zahraničného návštevníka

Veríme, že vzájomná spolupráca samosprávnych krajov a ministerstva pomôže zatraktívneniu územia Slovenska pre domácich aj zahraničných turistov.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu