Rozhodovať o regionálnej politike Európskej únie by sa malo na úrovni samosprávnych krajov, vyplýva z prieskumu verejnej mienky

Dátum: 29.07.2021

SK 8, združenie samosprávnych krajov, predstavilo vo štvrtok 29. júla 2021 výsledky prieskumu verejnej mienky o vnímaní samosprávnych krajov, regionálneho rozvoja a politiky súdržnosti Európskej únie. Medzi 11. a 18. májom 2021 ho realizovala agentúra Median SK na reprezentatívnej vzorke 1.000 respondentov. 

„Hlavnou témou budúcich rokov bude čerpanie európskych zdrojov. Samosprávne kraje by v ňom mali mať silnejšie postavenie, ako to bolo v uplynulých programových obdobiach. O realizácií projektov v rámci integrovaných územných stratégií budú rozhodovať rady partnerstva na úrovni žúp. To je v súlade so zistením prieskumu, pretože viac ako 40 % opýtaných si želá, aby sa o eurofondoch rozhodovalo na regionálnej úrovni. Väčšina obyvateľov, Európska komisia aj samosprávne kraje chcú, aby európske peniaze smerovali tam, kde ich najviac treba, teda do menej rozvinutých oblastí Slovenska s vysokou mierou nezamestnanosti. Avšak nemyslí si to štát,“ uviedol predseda SK 8 a trnavský župan Jozef Viskupič. 

SK 8 dlhodobo presadzuje zrýchlenie a zefektívnenie čerpania eurofondov v končiacom sa a predovšetkým v novom programovom období. Za kľúč k úspechu považuje zjednodušenie systému čerpania a dôraz na zmysluplné využitie zdrojov rozvoj slovenských regiónov.

Výsledky prieskumu, ktorý pozostával zo 14 otázok, predstavila na prvom podujatí vo formáte Policy Brunch SK 8 projektová manažérka agentúry Median SK Monika Martinková. Uviedla, že „viac ako polovica respondentov deklaruje, že už počula o spolufinancovaných projektoch z eurofondov. Častejšie sa jedná o mužov, respondentov vo veku 35-54 rokov, či vysokoškolsky vzdelaných. Zároveň najčastejšie uvádzali, že tieto projekty mali podľa ich názoru pozitívny vplyv na rozvoj ich mesta alebo regiónu. Spomedzi Európskych štrukturálnych a investičných fondov najviac respondentov deklarovalo, že pozná Európsky fond regionálneho rozvoja.“ 

Viac ako polovica opýtaných deklarovala, že už počula o projektoch spolufinancovaných z eurofondov, ktoré boli realizované v ich blízkosti. Viac ako 80 percent z nich si myslí, že podpora projektov financovaná z eurofondov má pozitívny vplyv na ich mesto alebo región. 

Senior editor portálu Euractiv.sk Mariána Koreňa skonštatoval, že “župy sa významne podieľajú na implementácii eurofondov u nás. Inak tomu nebude ani v novej architektúre eurofondov, ktorá bude decentralizovanejšia, čo vítam. V tejto súvislosti kraje budú kraje opäť plniť aj dôležitú úlohu pri oboznamovaní verejnosti s benefitmi členstva Slovenska v Európskej únii. Som preto rád, že sa zapoja aj do prípravy Konferencie o budúcnosti Európy.” 

Prieskum vznikol v rámci projektu kofinancovaného Európskou úniou, ktorého partnermi sú SK 8, portál Euractiv.sk, regionálne noviny MY z portfólia Petit Press a Technická univerzita v Košiciach. Jeho cieľom je podporiť otvorenú diskusiu o kohéznej politike a zvýšiť povedomie Slovákov o nej. SK 8 v tejto súvislosti v minulosti zorganizovalo dve online diskusie „Kohézna politika 2021 až 2027“ a „Úloha samosprávnych krajov pri čerpaní eurofondov 2020+“. 

Výsledky prieskumu s komentármi SK 8 nájdete na https://bit.ly/3l9IWJe .Pozrieť si môžete aj výsledky prieskumu spracované spoločnosťou Median SK na https://bit.ly/3zTxS7f .

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu