Rokovanie SK 8 v Bojniciach najmä o športe a národnom pláne obnovy a odolnosti

Dátum: 01.10.2020

V každom kraji by mali v priebehu troch rokov pribudnúť hokejové akadémie. Na ich výstavbu krajským samosprávam prispeje ministerstvo financií.

„Veríme, že projekt hokejových akadémií je kľúčovým pre budúcnosť nielen slovenského hokeja, ale vôbec športu. Veríme, že myšlienka spojiť vzdelanie a šport a ponúknuť mladým športovcom a rodičom inštitúciu, ktorá ich pripraví do života, je cieľom, ktorý by sme mali mať všetci spoločný,“ skonštatoval v piatok po rokovaní združenia SK8 v Bojniciach prezident SZĽH Miroslav Šatan.Na výstavbu akadémií prispeje krajom štát. „Ministerstvo financií SR deklaruje záväzok poskytnutia 14 miliónov eur pre sedem krajov, pretože Trenčiansky kraj dotáciu už čerpá. Dva milióny eur vznikajú ako záväzok pre roky 2021, 2022 a 2023 a musia ich v tomto čase kraje preinvestovať,“ vysvetlil predseda SK8 Jozef Viskupič s tým, že akadémie musia byť zrealizované najneskôr do 31. decembra 2023.

Predsedovia samosprávnych krajov plánujú rozvíjať spoluprácu i so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a za týmto účelom podpísali v piatok v Bojniciach i memorandum. O podpore športovej infraštruktúry a školských vzdelávacích programoch prispôsobených na športové zameranie hovoríl aj štátny tajomník ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Ivan Husár."Spoluprácu so SOŠV, SZĽH a ministerstvom školstva považujeme za základ podpory rozvoja športu v našich regiónoch" povedal po rokovaní Viskupič.

Samosprávne kraje sa chcú aktívne zapojiť do prípravy Národného plánu obnovy a odolnosti, vďaka ktorému by malo Slovensko získať peniaze zo zdrojov EÚ na oživenie ekonomiky po pandémii. Na tento účel je v súčasnosti pre krajinu alokovaných 7,5 miliardy eur, pričom Slovensko by tieto finančné prostriedky malo čerpať v rokoch 2021 až 2027. Peniaze zo zdrojov EÚ by sme mali využiť na realizáciu reforiem a investícií, ktoré obnovia a posilnia odolnosť Slovenska a posunú krajinu vpred.

„Jednou z reforiem, ktorá by mala byť súčasťou plánu obnovy, je reforma verejnej správy. Pokiaľ by sa táto reforma mala týkať aj samospráv, je potrebné zapojiť do diskusie aj samosprávne kraje, nakoľko zatiaľ sme k rokovaniam prizvaní neboli. Aj preto apelujeme na vládu, aby pri príprave tohto dôležitého dokumentu spolupracovala aj s krajmi" povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu