Reforma verejnej správy sa musí v prvom rade týkať kompetencií a financovania

Dátum: 19.04.2023

SK 8 považuje reformu verejnej správy za kľúčový predpoklad ďalšieho rozvoja Slovenska. Avšak je potrebné k jej návrhu pristupovať hlavne z praktického hľadiska, a to v podobe úpravy rozdelenia kompetencií medzi vládu, samosprávne kraje, mestá a obce.

Skutočná decentralizácia by priniesla kvalitnejšie služby pre obyvateľov regiónov. Dôležitou témou je aj stabilizácia financovania samospráv tak, aby bolo adekvátne a predvídateľné. Naopak, kresliť nové hranice je až úplne posledný a záverečný krok.Je najvyšší čas zamedziť jednostranným negatívnym zásahom vlády a parlamentu do rozpočtov samospráv. Zástupcovia krajov sú pripravení ďalej interne rokovať s Ministerstvom vnútra SR na odbornej úrovni. SK 8 navyše príde aj s vlastnou predstavou reformy verejnej správy.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu