Prezidentská zelená pečať pre Ekocentrum Bratislavského kraja

Dátum: 24.05.2024

Bratislavský kraj komplexne zrekonštruoval schátraný Szapáryho kaštieľ v Čuňove a zároveň zrevitalizoval aj záhradu. Budovu transformoval na nové EKOCENTRUM, v ktorom sa nachádza interaktívna náučná expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu.

„Som nadšená úspešnou rekonštrukciou budovy, za ktorú som udelila Prezidentskú zelenú pečať. Tú udeľujeme výnimočne stavbám a rekonštrukciám obnovy verejných budov, ktoré splnia náročné kritériá. Táto budova ich splnila a potvrdila ich aj svojím účelom a to ekovýchovou," uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Výnimočné na obnove je, že ide o historickú budovu, ktoré sú na obnovu oveľa náročnejšie. Aj napriek tomu, Bratislavský kraj ukázal, že aj pri historických stavbách možno dosiahnuť udržateľné riešenia a energetickú efektívnosť.

Prezidentka Slovenskej republiky udeľuje Zelenú pečať tým, ktorí pripravia nadštandardné projekty obnovy verejných budov z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií. Tie vypracovala expertná skupina pre udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Sledované boli tri oblasti s rovnakou relevanciou.

  • Stavebné zmeny – stavebno-technická obnova budov na zelenšie (zateplenie, zmena vykurovania, výmena technológii za energeticky efektívne).
  • Ekologické opatrenia – kroky, ktoré nevyžadujú stavebné úpravy, ale majú dopad na zníženie klimatických dopadov (recyklovanie, digitalizácia, zákaz jednorazových plastov, výsadba zelene).
  • Dopad na komunitu – opatrenia, ktoré majú za dôsledok zmenu správania používateľov inštitúcie (podpora inej ako automobilovej dopravy, verejné workshopy, podporné kampane).

„Som hrdý na to, že sme národnú kultúrnu pamiatku zrekonštruovali a zriadili tu niečo čo v kraji a na Slovensku absentovalo. Ocenenie Prezidentskej zelenej pečate je ocenenie úsilia, ktoré sme do tohto projektu vložili. Na Slovensku zatiaľ neexistuje budova podobného typu, ktorá by pečať získala a ani takéto centrum. Vytvorili sme niečo nové, v podstate multifunkčný priestor v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy," ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu