Prezidentka vetovala časť protiinflačného balíka

Dátum: 08.06.2022

Združenie SK 8 väčšinovo prijalo stanovisko s požiadavkou, aby pani prezidentka uplatnila veto na predloženú legislatívu a obrátila sa na Ústavný súd SR. Túto požiadavku SK 8 aj so zástupcami samospráv na stretnutí u pani prezidentky prezentovali.

"Z tohto pohľadu môžeme konštatovať, že sa v rozhodnutí odzrkadlili. SK 8 schvaľuje zámer na rýchlu a efektívnu, cielenú pomoc rodinám s deťmi. Máme však za to, že vláda nie je odkázaná na siahanie na zdroje samospráv, medzi ktoré patria aj samosprávne kraje", skonštatoval predseda SK 8 Jozef Viskupič. V dôsledku zvýšenia daňového bonusu na deti sa v druhej polovici tohto roka daňové príjmy samosprávnych krajov znížia o 23 až 69 miliónov eur. Ide výrazný zásah, ktorý navyše prichádza v polovici rozpočtového roka, teda keď sú rozbehnuté verejné obstarávania a objednané služby."

Želám si, aby rozhodnutie pani prezidentky zarezonovalo v ušiach členov vlády a poslancov parlamentu. Je neprípustné, že sa opatrenia s negatívnym vplyvom na rozpočty žúp, miest a obcí prijímajú jednostranne, bez konzultácie s ich reprezentatívnymi združeniami. V širšom kontexte si myslím, že obojstranne výhodné, a najmä účelné pre rozvoj regiónov a našich obyvateľov, by bolo viesť partnerský dialóg medzi centrálnou mocou a samosprávami. O to sa bude SK 8 naďalej usilovať" dokončil Viskupič.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu