Predsedovia žúp sa stretli v Žilinskom kraji na koncoročnom zasadnutí SK8

Dátum: 08.12.2023

Zhromaždenie združenia SK8 zasadalo vo štvrtok 7. decembra 2023 v obci Vyšný Kubín v Žilinskom kraji za účasti zástupcov všetkých ôsmich samosprávnych krajov. Hlavnou témou rokovania bolo odpustenie návratných finančných výpomocí určených na rozvoj infraštruktúry. Okrem iného rokovali o spolupráci s DoFE, spoločnosťou integritiQ a podpísali memorandum o spolupráci s o.z. Ochráň ma. 

Vyššie územné celky majú s Ministerstvom financií SR uzatvorené zmluvy o návratných finančných výpomociach určených na rekonštrukcie ciest II. a III. triedy, mostov a rozvoj infraštruktúry samospráv. Vzhľadom na súčasnú neľahkú finančnú situáciu krajov, chcú predsedníčka a predsedovia samosprávnych krajov požiadať vládu SR o odpustenie návratných finančných výpomocí, t. j. preklasifikovanie na nenávratné. Tieto finančné prostriedky by kraje využili na ďalší rozvoj, investície do infraštruktúry a zníženie investičného dlhu majetku. 

Prerokovaný bol aj rozpočet združenia SK8 na rok 2024. Hlavným cieľom združenia na rok 2024 je byť partnerom na spoluprácu a zároveň výrazne zvýšiť množstvo realizovaných aktivít, za účelom zvýšenia povedomia o SK8 a význame samosprávnych krajov v spoločenskom priestore. 

“Do roka 2024 platí, že kraje chcú byť partnerom pre novú vládu Slovenskej republiky. Veríme, že rovnako predstavitelia vlády budú všetky zámery týkajúce sa samospráv so zástupcami SK8 konzultovať a v zmysle predvolebných deklarácií nebudú prijímať rozhodnutia bez vzájomnej dohody,“ povedal trnavský župan a predseda SK8 Jozef Viskupič. 

Druhá časť rokovania bola venovaná prezentáciam združení a organizácií. Županka a župani privítali zástupcov DofE, ktorí prezentovali výstupy a ďalšiu víziu ceny Vojvodu z Edinburghu. Ide o rozvojový program pre mladých ľudí vo veku 14 až 24 rokov, v rámci ktorého musia zapojení účastníci prekonať štyri výzvy, rozvíjať talent, zručnosť, angažovať sa ako dobrovoľník. Spoločnosť integritiQ odprezentovala benefity dobre zavedeného whistleblowingu na úradoch samosprávnych krajov, aby župy robili svoje aktivity podľa zákona a v konečnom dôsledku im to prinieslo priame benefity a nielen formálne splnenie si povinnosti. 

Na záver zasadnutia Zhromaždenia prišlo k podpisu Memoranda medzi združením SK8 a združením „Ochráň ma”, ktorého cieľom je spolupráca v oblasti bezpečného používania internetu z dôrazom na boj proti detskej pornografii a pedofílií.

Zástupcovia SK8 sa zhodli, že v súčasnosti je nevyhnutné aby vláda vytvárala také podmienky, ktoré zastabilizujú finančnú situáciu samosprávnych krajov. Výsledkom by nebolo každoročné zostavovanie rozpočtov na úkor všestranného rozvoja územia. 

Aj preto zástupcovia združenia SK8 spoločne so ZMOS avizovali tlačový brífing, a to 8. 12. 2023 (piatok) o 12,30 hod., v priestoroch Kancelárie ZMOS (Bezručova 9) v Bratislave. Spoločnou témou bude dofinancovanie samospráv.

Záznam z tlačového brífingu - KLIK SEM.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu