Pozvánka na májovú konferenciu Združenia SK 8 v Bratislave

Dátum: 12.05.2023

Pozývame vás na konferenciu Združenia samosprávnych krajov SK 8 na tému

Rozvoj regiónov v čase kríz. / Kedy: 16. máj 2023 / Kde: Ponton (Tyršovo nábrežie, Bratislava) / Program konferencie: 10:00-10:15 / Úvodné slovo10:15-11:00 / 1. panel - Regionálny rozvoj v čase krízy

Rozpočty samospráv negatívne ovplyvnili za posledné obdobie vysoké ceny energií, pandémia či legislatívne opatrenia vlády. Napriek tomu sa župy snažia hospodáriť tak, aby rozvoj územia nestagnoval. Dôležitú úlohu môžu v tejto situácií zohrať zdroje z EÚ. Dobiehame staré programové obdobie, začali sme realizovať projekty z Plánu obnovy a čakáme na výzvy z Programu Slovensko.Kde možno získať zdroje, aby rozvoj neustal? Ako možno šetriť a naopak, kam investovať?

11:15-12:00 / 2. panel - Udržateľná doprava v regiónoch

Mobilita obyvateľstva na Slovensku neustále rastie. V mestách kolabuje doprava, mnohé regionálne cesty vrátane mostov sú v havarijnom stave a zároveň sa stav ovzdušia v regiónoch neustále zhoršuje. Ako je možné nastaviť pohyb obyvateľstva tak, aby bol dlhodobo udržateľný? Kde získavať zdroje financovania na výstavbu cyklotrás a ďalšej infraštruktúry potrebnej pre budovanie udržateľnej mobility v budúcnosti?

12:00 / obed

13:15-14:00 / 3. panel - Zdravé regióny

Populácia na Slovensku starne a aj v tejto súvislosti narastá dopyt po zdravotnej starostlivosti. Výzvu predstavuje personálna obmena zdravotníckeho personálu, ktorej predpokladom je najmä udržanie absolventov zdravotníckych škôl v regiónoch. Poskytovanie zdravotných a sociálnych služieb čakajú zmeny. Súbežne s optimalizáciou siete nemocníc by mala prebehnúť aj reforma ambulantnej a sociálnej starostlivosti.Je financovanie zdravotnej starostlivosti dlhodobo udržateľné? Ako stabilizovať situáciu s nedostatkom personálu? Ako maximalizovať využitie eurofondov a zdrojov z plánu obnovy?

počas dňa / workshopy na tému rozvoj cyklodopravy

Témou workshopov bude podpora cyklodopravy v Dolnom Rakúsku, stav cyklodopravy v Maďarsku, regióny v pohybe a využívanie mobilitných dát pri rozvoji cyklodopravy v Trnavskom kraji.

Kapacita podujatia je obmedzená.Registrácia je uzatvorená. Všetky diskusie a workshopy budú nahrávané a po podujatí dostupné online k zhliadnutiu.

Starohájska ulica 6868/10
917 01 Trnava

+421 335 559 180
info@samospravnekraje.sk

Sledujte nás
2024 © Samosprávne kraje Slovenska
crossmenu